Metod och anordning för detektering av förändringar av magnetisk respons hos magnetiska partiklar försedda med yttre skikt i bärarvätska

Author: 
Johansson Christer, Ahrentorp Fredrik, Larsson Kerstin, Krozer Anatol, Prieto-Astalan Andrea
Type of publication: 
Patent
Abstract: 
Year: 
2002
Published in: 
SE0201505, May 17, 2002
Additional info: