Kommunerna – nyckelspelare i utbyggnaden av fibernät (acr060836)

Author: 
Mattsson, C
Type of publication: 
Other
Abstract: 

Utbyggnaden av fiberinfrastruktur pågår för fullt i Sverige och kommunerna har en nyckelroll i utbyggnaden. Utöver att möjliggöra kommersiella aktörers utbyggnad har många kommuner också tagit ett eget ansvar för utbyggnad. Kommunalt ägda stadsnät äger en stor del av den fiberinfrastruktur som finns idag och är aktiva i den fortsatta utbyggnaden.

I denna rapport fokuseras särskilt på ägandet av fibernäten och ägandets långsiktiga betydelse för slutkunderna. I rapporten konstateras att kommunerna spelar en viktig roll genom att äga bredbandsnät som tillhandahålls på öppna och lika villkor. Offentligt ägda nät kan garantera att det blir konkurrens mellan tjänsteleverantörer. Det innebär att medborgare och företag får bästa tänkbara pris och utbud på de tjänster de önskar.

Rapporten är framtagen av Acreo på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Syftet är att ge kommunerna vägledning i deras viktiga roll som främjare och ägare av fiberinfrastruktur. Acreo menar att det finns en utvecklingspotential i hur kommunerna som ägare styr sina stadsnät. I det sammanhanget bör kommunerna också tydliggöra sin syn på samhällsnyttan och fiberinfrastrukturen som allmänintresse.

 

För mer information

Crister Mattsson
crister.mattsson [at] acreo.se
+46 (0)70 092 77 92

Keywords: 
bredbandkommuner
Year: 
2016
Publication: 
PDF icon kommunerna_-_nyckelspelare_i_utbyggnaden_av_fibernat.pdf