Ett Opiskt Element Och En Metod För Tillverkning Av Detsamma

Author: 
Björn Löfving, Leif Bergstedt
Type of publication: 
Patent
Published in: 
Patent in Sweden SE0200091-7 and USA 10/338,027