Enabling Context Awareness in Ambient Environments using Cloud Infrastructures

Author: 
Zia, Umar
Type of publication: 
Thesis
Year: 
2011
Link to full publication: 
Published in: 
Exjobb, Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier