ProjectMobiltäckning inomhus i moderna energieffektiva byggnader (2015 - 2017)

Mobiltäckning inomhus i moderna energieffektiva byggnader (2015 - 2017)

Projektet har fått fortsätt finansiering för 2018 - 2020. Flera piloter, lösningar och affärsmodeller. Mer information om fortsättningprojektet kommer under hösten 2018.

Läs om våra resultat från 2015-2017 nedan. 

​​Ladda ner slutrapporten här (PDF, 6 Mb)

Kolla också Frågor & Svar.

Bakgrund

Dålig mobiltäckning inomhus drabbar tusentals svenska hushåll och boende i moderna energieffektiva byggnader. I takt med att byggandet av energieffektiva hus ökar riskerar allt fler att drabbas av dålig täckning inomhus. Acreo Swedish ICT tar tillsammans med partners ett helhetsgrepp för att förbättra mobiltäckningen inomhus och lösa problemet för gott.

Projektmål

En eller flera applicerbara affärsmodeller och tekniska lösningar som gör att de boende får en fullgod mobiltäckning  (röst och data) inomhus oavsett operatör.

Implementering

Projektet kommer att testa olika kombinationer av tekniska lösningar och affärmodeller i flerbostadshus i Stockholm, Malmö, Göteborg och Täby med start i mars 2016. Testerna kommer att pågå i ca 12 månader. De boende kommer att ge information om sina upplevelser av täckningen inomhus före, under och efter projektet. 

Projektpartners

 • RISE ICT Acreo (f d Acreo Swedish ICT AB)
 • RISE Safety & Transport (f d SP)
 • ReWiCom Scandinavia
 • Ericsson (som leverantör och rådgivare)
 • JM
 • SABO
 • Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB)
 • eCentret
 • Stockholms stad

Projektpartners säkerställer att projektet genomförs, dokumenteras och kommuniceras till omvärlden.

Tidplan

Pilothusen ska utrustas med olika tekniska lösningar för röst- och datatjänster och sättas i drift under period mars-maj 2016. I varje hus olika lösningar ska testas under 12 månader. Både 3GPP och WiFi-baserade mobiltjänster kommer att testas. Feedback från boende ska samlas och analyseras. Första resultat ska offentligöras preliminärt september 2016 och slutresultaten preliminärt under sommaren 2017. 

Samrbetspartners - Fastighetsägare

Fastighetsägarna från:

 • Stockholm
 • Göteborg
 • Malmö
 • Linköping
 • Täby

Fastighetsägare deltar i projektet med pilothus. Boende i respektive hus agerar som testpiloter och lämnar feedback till projektet för analys före, under och efter pilotfasen.  

Samrbetspartners - Byggbransch

 • Skanska 
 • NCC
 • Veidekke
 • Peab
 • JM (som projektpartner)

Byggentreprenörerna agerar som rådgivare i projektet, hur projektets lösningar kan användas på en bredare front, hur ska de justeras och uppdateras för att fungera med just den entreprenör, byggsätt, material och affärsmodell.

Förväntade resultat - översikt

 • Rekommenderade tekniska lösningar
 • Rekommenderade affärsmodeller
 • Bäst CAPEX/OPEX per lägenhet lösning
 • Bäst kundnöjdhet 
 • Preliminära rekommendationer om fönster och väggar

Projektkontakter: 

 • Huvudansvarig:
  • Mikhail Popov, RISE ICT, mikhail.popov [at] ri.se
 • RISE ICT (f d Acreo)
  • Affärsmodeller - Håkan Cavenius, hakan.cavenius [at] ri.se
 • RISE Safety & Transport  (f d SP)
  • Projektansvarig: Jan Welinder, jan.welinder [at] ri.se
  • Affärsområdeansvarig - Niklas Grybe, niklas.grybe [at] ri.se
 • ReWiCom, vd och presskontakter - Rikard Slunga, rikard.slunga [at] rewicom.se
 • SABO, Anders Johansson, Anders.Johansson [at] sabo.se
 • JM, Kjell-Åke Henriksson,  kjell-ake.henriksson [at] jm.se
Mobiltäckning inomhus - Frågor och svar

Vad är målet med projektet?

Att uppnå mobiltäckning inomhus som boende, fastighetsägare, mobiloperatörer med flera är nöjda med – både ur ett upplevelseperspektiv och ett ekonomiskt perspektiv.

Hur stort är problemet i Sverige?

Det är svårt att ge en exakt siffra, men uppskattningsvis är tiotusentals hushåll drabbade år 2016 och denna siffra växer snabbt.

Hur uppnår man målet i projektet?

Vi installerar och testar kompletterande tekniska lösningar i upp till 6 utvalda hus (piloter) som lider av dålig mobiltäckning inomhus och testar hur det fungerar under ca 12 månader. Erfarenheter - tekniska, ekonomiska och organisatoriska - ska samlas, analyseras och kommuniceras.

Vilka lösningar använder projektet?

För piloter föreslår projektet att använda särskilda inomhusantenner för respektive mobilnät som garanterar bra täckning i lägenheter och offentliga lokaler. Signaler från och till rikstäckande mobiloperatörer dirigeras från utomhusantenner på taket (så kallade repeaters), alternativt via ett lokalt mobilnätverk på det licensfria bandet 1800 MHz. Projektet provar även lösningar med så kallade carrier-grade WiFi (se nedan) och WiFi Calling.

Varför just dessa lösningar?

Mobilantenner inomhus (antingen med repeaters och/eller lokala mobilnät) gör att tekniken fungerar med alla mobiltelefoner och operatörer förutsett att en överenskommelse är nådd med respektive operatör. Denna lösning har en relativt låg initial investeringskostnad som uppskattas till några tusen kronor per lägenhet. Lösningen med repeaters har också låga driftkostnader.

Lösningen med lokalt mobilnät gör att upplevelsen liknar den som man har när man reser utomlands, alltså lika bra oavsett vilken mobiloperatör man har abonnemang hos. Skillnaden är att det inte finns några dyra så kallade roaming-avgifter. I denna modell kan fastighetsägare eller förvaltare även använda det lokala mobilnätet för fastighetstjänster exempelvis genom att koppla sensorer via 2G, 3G eller 4G-teknologi.   

Måste man installera antenner inomhus?

Ja, om man vill ha en bra trådlös täckning inomhus.   

Nya energieffektiva hus försvagar mobilsignaler utifrån avsevärt och kan göra så att mobiltäckningen inomhus blir ojämn eller helt försvinner. Antenner inomhus möjliggör för en mer kontrollerad och pålitlig trådlös täckning inne i byggnaden.

Vad är WiFi Calling?

Teknologin som kallas WiFi Calling gör det möjligt att utan någon app använda samma mobiltelefon och sitt vanliga mobilnummer för att ringa och ta emot samtal via det lokala WiFi-nätet, uppkopplad till Internet. Denna teknologi kräver dock en nyare mobiltelefon och vanligtvis en av de dyrare abonnemang hos de mobiloperatörer som erbjuder WiFi calling. Notera att ett sådant abonnemang krävs för varje mobiltelefon i hushållet. I augusti 2016 är det endast operatören Tre som erbjuder denna tjänst.

Vad är carrier-grade WiFi?

Nackdelarna med WiFi Calling, förutom att den inte fungerar med alla telefoner, är att det kan uppstå problem att samtalet bryts t ex när man går ifrån sitt WiFi-nätverk inne i lägenheten till trappuppgången.

Detta problem kan lösas om WiFi-nätet är heltäckande för hela huset och tillåter en ”sömlös” övergång mellan olika accesspunkter. De kan uppnås genom att installera en WiFi lösning på ett ”centraliserat” sätt som leverarar WiFi-täckning både inne i lägenheterna samt i gemensamma utrymmen (trappuppgångar, garage och så vidare).  Man kopplar upp sig på detta WiFi-nätverk automatiskt t ex med hjälp av s k SIM-kort autentisering.

En sådan ”centraliserad” WiFi-lösning använder sig av det som kallas ”carrier-grade WiFi” som är extra pålitlig och robust med mycket hög tillgänglighet för användarna och som kombinerar professionell hårdvara, planering, installation och drift. Denna lösning kan implementeras som en ”förlängning/utökning” av befintligt bredbandsnät (ofta fiber) via en kommunikationsoperatör (KO) och där de övriga tjänsterna från KO är bibehållna. Detta gör att WiFi Calling fungerar klanderfritt i hela huset samt möjliggör även mycket krävande tjänster som höggupplöst video via ett trådlöst nät.

Vad tycker och gör Post- och telestyrelsen (PTS)?

PTS har uttryckt sig om problemet PTS i en rapport från Maj 2015[1] om mobiltäckning inomhus. PTS har bland annat avskaffade licensen för ett band (1800 MHz) för mobilkommunikations inomhus med avsikt att öppna möjligheter för befintliga och nya aktörer: 

”PTS har i syfte att stödja inomhustäckning beslutat att delar av 1800 MHz bandet ska vara tillståndsfritt för kommunikation inomhus. Det gällde från början endast GSM men har nu utvidgats till att gälla även teknikerna UMTS, WiMAx samt LTE. 

Detta ger möjlighet både för befintliga operatörer och för andra aktörer, t.ex.exempelvis en mikrooperatör, att utan särskilt tillstånd erbjuda system avsedda för inomhustäckning”..."Nätet kan vara baserat på t.ex. DAS och tillståndsfria frekvensband. Mikrooperatören kan ha roamingavtal med en eller flera mobiloperatörer så att konsumenter kan använda mikrooperatörens nät”.

Ekonomi och affärsmodell

Kan man fixa bristande täckning kostnadsfritt?

Helt kostnadsfritt blir det tyvärr inte. Det krävs en insats på ett eller annat sätt för att kunna förbättra bristande mobiltäckningen inomhus. Den stora frågan är hur man fördelar kostnaderna. En ytterligare fråga är hur man bygger in denna kostnad i befintliga affärmodeller. En annan fråga är hur man fördelar kostnader och intäkter så att de involverade aktörerna blir nöjda och kan åtnjuta fördelarna. Detta är ett av huvudmålen för projektet.

Vem betalar för insatsen att leverera täckning?

I princip är det alltid slutanvändaren (den boende i detta fall) som betalar i slutändan. Frågan är om den finansiering som krävs kan rymmas i befintliga avgifter såsom abonnemang eller hyror/månadsavgifter, eller om det krävs en initial insats från den boende. Om den boende är villig att betala beror naturligtvis också på hur akut och hur stort behovet är.

Vem är mikrooperatören?

Mikrooperatören är den ansvariga aktören ”på plats” som förvaltar lokalinfrastruktur för trådlöst kommunikation. Mikrooperatören installerar om behövs den passiva infrastrukturen samt förvaltar (själv eller via ombud) den aktiva trådlösa infrastrukturen inomhus. Mikrooperatören kan också äga och driva sitt eget mobila nät på det licensfria bandet 1800 MHz. 

Vilka krav har vi på mobiltäckning inomhus?

För att en lösning för mobiltäckning inomhus ska bli framgångsrik behöver följande uppfyllas:

 1. Lösningen ska vara kostnadseffektiv. Betalningsviljan är generellt sett relativt låg,
 2. De boende ska få röstsamtal och datatjänster via sina befintliga mobiler (och helst även befintliga abonnemang),
 3. Lösningen ska fungera för alla rikstäckande mobiloperatörer.

Än så länge finns ingen etablerad modell som tillfredsställer punkterna ovan till 100 %. Projektet prövar om en mikrooperatör kan uppfylla alla punkter ovan och om den gör det bättre än någon annan.

Undersöker projektet om det finns andra sätt att förbättra mobiltäckningen INOMHUS?

Ja. Projektet karakteriserar även radioegenskaper hos olika material och komponenter som används i byggnationer enligt gällande byggnormer, t ex i energifönster. Det är dock en lånsiktig insats och första resultat kan förväntas endast inom några år.  

Referenser

[1]  Post- och telestyrelsen (PTS), “Inomhustäckning - sammanställning av lösningar”, Rapportnummer PTS-ER-2015:12, ISSN 1650-9862, Maj 2015.

Broschyren ”Inomhusnät för trådlös kommunikation” från Offentliga Fastigheter

En broschyr som släpptes av Offentliga fastigheter ger en bra överblick och grundläggande kunskaper om problematiken med mobiltäckning inomhus. Broschyren riktar sig till fastighetsägare och andra som jobbar med fastighetsdrift. Broschyren ger en samlad och lättförståelig bild av problemet.

Vad kan uppmärksammas i broschyren

 • Broschyren påpekar att det är fastighetsägarens ansvar att ta initiativ och fastighetsägaren uppmanas att samla en övergripande bild av kommunikationsbehoven i fastigheten."…Någon måste ta grepp".
 • Ingen reglering finns för mobiltäckning inomhus; varken byggreglering t ex för dämpning i material eller  kommunikationsreglering som t ex krav från PTS
 • Inomhusnät för mobiltäckning faktiskt minskar strålning från mobila enheter, tvärtemot den allmänt spridda uppfattningen eller rädsla att strålningen ökar i detta fall
 • Det i princip krävs en lösning inomhus för att det inte räcker med ”utifrån och in”-lösningar från nätet utomhus
 • Man ska undvika mångdubblerad infrastuktur inomhus och den som finns ska vara öppen för alla (operatörneutral täckning)
 • Att ny kompetens krävs inom fastighetsorganisationen för att hantera frågan med konkreta exempel hur man kan göra det
 • Förslag för en framtidssäker anläggning (utrymmen för teknik, kabel, passiva antenner, radioutrustning)
 • Säkerhet och redundans omnämns som möjliga krav
 • Frågeställning om vem som ska äga anläggningen

Vad saknas eller kan förbättras

 • Broschyren svarar inte direkt på frågan ”Vem betalar?” och har inga förslag på kompletta affärsmodeller. Med andra ord, broschyren visar vägen, men har inga färdiga ekonomiska recept.
 • Det föreslagna ramverket siktar på fastighetsföreningar med hyresgäst som upplåtelseform. Hur löser man detta med BRF som styrs i det mesta av lekman i kommunikation?
 • Vissa affärsrelaterade förslag som är beskrivna i bl a PTS rapporten ”Inomhustäckning - sammanställning av lösningar” PTS-ER-2015:12 , som t ex mikrooperatör, omnämns inte i broschyren
 • Inga CAPEX beräkningar, även enkla sådana.
 • Listan med möjliga lösningar på sida 34 kan göra intryck att DAS (distribuerad antennsystem) inte är lämpliga för bostäder. Det beror dock på vad man menar med DAS. Enklare antennsystem är billiga och används för att sprida signaler från t ex repeater. Också,
  • Den listade lösningen med riktantenn på mottagaren lämpar inte sig för just mobiltelefoner utan endast för 3G/4G routrar.
  • Femtoceller har än så länge haft begränsning till endast en operatör.
 • Mindre tekniska detaljer såsom:
  • Tabellen på sida 21 samt liknade tabell på sida 25 kan vara missledande. Det som kallas som ”kapacitetband” (t ex 4G) i tabellen finns också på ”låga” frekvenser som 800 och 900 MHz som man kan se i figuren på sida 16. Kapacitet (i Mb/s) kräver både större kanalbredd samt bättre signalkvalitet som försämras vid svagare signal. Om man äger liknade ”kapacitetband” (t ex 10 MHz) på ”låg” (t ex 800 MHz) och ”hög” (t ex 2600 MHz) frekvenser då kan kapacitetprestanda på 800 MHz vara bättre än på 2600 MHz i svåra miljöer som inomhus för att signalen försvagas mindre. 

   Det som skapar högre kapacitet i radionätet vid högre frekvenser är att man får tillgång till flera kanaler med större kanalbredd.

  • Siffrorna för WiFi-prestanda i tabellen på sida 25 är teoretiska och kan sällan uppnås i verklig miljö. Det finns dock goda kapacitetsmarginaler i WiFi kanaler.

   Det finns två huvudfrekvenser som används i WiFi idag; 2.4 och 5 GHz och samma tendens och logik gäller här. 5 GHz signaler försvagas mer än 2.4 GHz. Det är dock betydligt färre användare som kör på 5 GHz än på 2.4 GHz så störningarna är mindre på 5 GHz och den totala prestanda på 5 GHz bandet i Mb/s kan vara bättre än på 2.4 GHz.

   Den totala WiFi-kapaciteten kan dock påverkas betydligt av routers prestanda (speciellt om man använder billiga routrar och har flera enheter) som är inte fallet för ”carrier-grade” utrustning i det mobila nätverket. För större anläggningar som ett bostadhus man kan vinna mycket i WiFi-prestanda om man använder en så kallad carrier-grade WiFi som installeras och styrs centralt för hela byggnaden.

Beställ broschyren från SKL här