ProjectLaborativ aktivitetsanpassad skolmiljö

Labs & TestbedsAcreo National Testbed
Competence Areas at RISE ICT
Laborativ aktivitetsanpassad skolmiljö

Hudiksvalls kommun har som unik kommun i Sverige beviljats bidrag från Vinnova, myndigheten för innovation, för att utveckla en laborativ aktivitetsanpassad skolmiljö på tre av våra skolor. Projektet innebär en möjlighet för oss att redan nu utforska och utveckla framtidens skolmiljö, och att ligga i framkant i både den digitala och den fysiska utvecklingen av skolan som vi ser kommer bli nödvändig framöver.

Projektets syfte är att skapa en arbetsmiljö där skolans personal inte bara trivs och mår bra, utan känner att de har möjlighet att växa och vara innovativa i sin roll, och en lärmiljö där eleverna vill, och tycker att det är spännande, att vara.

Projektet är ett samarbete mellan Hudiksvalls kommun, RISE Acreo, Fiber Optic Valley och Högskolan i Gävle. Exakt vad det kommer att innehålla är ännu inte utarbetat – poängen med projektet är att chefer och personal tillsammans med samarbetspartnerna ska ta fram det innehåll som bäst gynnar verksamheten, och leder till målet att fler elever vill gå i skolan, och att all personal upplever sin arbetsplats som stimulerande. Det handlar om fysiska miljöer såsom ventilation, ljus och möbler, men även om teknikutveckling och resursanvändning.

De tre skolor som har valts ut till projektet är Iggesunds skola, Östra skolan och Bromangymnasiet. Dessa har valts ut främst med tanke på sina fysiska miljöer – en vanlig F-9-skola, en klassisk skolbyggnad i sten och en typisk korridorsskola – skoltyper som alla står inför utmaningar i den framtida digitala och fysiska skolutvecklingen.