ProjectFiber Optical Sensors for Machine Monitoring

Fiber Optical Sensors for Machine Monitoring

Projektet fokuserar på att utveckla dels ett förbättrat FBG-system med högre samplingsfrekvens, dels en anpassning av en distribuerad fibersensorteknik mot de behov som finns hos systemägaren. Projektparterna ser mycket goda möjligheter att det redan ett år efter projektet finns nya system på marknaden som fyller ett industriellt behov.

Projektet koordineras av Rise Acreo, övriga projektdeltagare är Proximion AB och AB SKF.