ProjectAnalytisk Processövervakning

Competence Areas at RISE ICT
Analytisk Processövervakning

Projektet är en strategisk satsning där experter från Swerea och Swedish ICT gemensamt utvecklar och erbjuder ny teknik för processövervakning, dataanalys och optimering. Specifikt handlar det om att utifrån den kompetens och de resurser som finns inom respektive institut inom dataanalys/optimering och industriella sensorer, identifiera områden där vi tillsammans kan skapa ett större värde för våra partner. 

Satsningen omfattar mobila testbäddar och demonstratorer för analytisk processövervakning. Dessa mobila testbäddar kan tas till kundens olika tillverkningsprocesser. Projektet har också tillgång till ett antal stationära testanläggningar där förstudier och provkörningar kan utföras.

 

Projektet sker inom en stor satsning på Test och Demonstrations-anläggningar inom RISE, där det övergripande syftet är att stärka och synliggöra de stora resurser som finns inom instituten.