Vattenreningsprojekt får miljonbidrag

16 November, 2015 - 16:41

Acreo Swedish ICT får finansiering av Vinnova för ett forskningsprojekt kring vattenrening. Projektet kan vara ett bidragande steg mot att Sverige når de framtida uppsatta miljömålen. Acreo delar stödet med Chalmers Industriteknik, IVL Svenska Miljöinstitutet, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Chalmers Tekniska Högskola.

Projektet handlar om att skräddarsy mikrometerstora magnetiska partiklar så att de binder specifikt till oönskade ämnen i vatten. Partiklarnas magnetiska egenskaper möjliggör sedan att man kan separera ut partiklarna och därmed också de oönskade föroreningarna från vattnet med hjälp av ett optimerat magnetiskt separeringssystem. 

Professor Christer Johansson, Acreo Swedish ICT, är expert inom magnetiska material och magnetisk analysmetoder. Han säger:

- Vi kommer att vara involverade i utvecklingen av det magnetiska separationssteget, mikrosfärernas magnetiska egenskaper, samt identifiering av lämpliga sätt att mäta hur mycket av föroreningarna som bundit till partiklarna.

Projektet är indelat i ett antal arbetspaket och pågår fram till slutet av 2017. Projektledare Christian Jonasson, Acreo Swedish ICT säger:

- Först ska vi ta fram partiklar med optimala magnetiska egenskaper vars ytegenskaper anpassas på ett sätt att de binder specifikt till de förorenade ämnen som vi vill få bort från vattnet. Målet är sedan att försöka visa principen för separationsprocessen i ett demostratorsystem i lab-skala.

De finns två övergripande mål med projektet. Det första är att demonstrera möjligheten att använda funktionaliserade magnetiska partiklar för att selektivt ta bort metalljoner från spillvatten inom industrin. Den andra är att bygga upp kunskap kring den nya tekniken och värdera hur den kan komplettera befintliga reningsmetoder som används idag inom området, och i slutändan bidra till en bättre miljö.

Jonasson menar att den största utmaningen är att få till magnetiska partiklar med rätt egenskaper för att selektivt kunna binda och separera ut föroreningar samt design av ett effektivt separeringssystem. 

- En stor utmaning i framtiden kommer också vara att återanvända, eller regenerera partiklarna för att metoden ska vara intressant i större skala, säger han. 

Chalmers Industriteknik (CIT) leder projektet. Vinnovas stöd på 4,9 miljoner ligger inom utlysningen Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport.

För mer information:

Christian Jonasson, Acreo Swedish ICT
christian.jonasson [at] acreo.se

Läs mer

Projekt: MagBeW - Functionalized Magnetic Beads for Water Treatment