Tryckt elektronik kan revolutionera möjligheter till energilagring

13 February, 2014 - 17:59

Billig energilagring är en förutsättning för ökad produktion av förnyelsebar energi och en smartare energianvändning. tryckt elektronik kan bana väg för en ny typ av energilagringsmodul.

Dagens energilagringsmoduler, baserade på batterier och superkondensatorer, är både dyra och komplicerade att tillverka. Dessutom måste laddningsnivån kunna fördela sig jämnt emellan de ingående energilagringscellerna, för att undvika överladdning och kortslutningar, och för det krävs balanseringskretsar som övervakar modulerna. Energimyndigheten finansierar nu utvecklingen av ett helt nytt byggsätt för elektrokemiska energilagringsmoduler baserad på tryckt elektronik.

- Metoden är monolitisk integrering som har använts för att integrera komponenter på kiselchip sedan början av 1960 talet. Nu vill vi tillämpa detta koncept för energilagringsmoduler, säger Mats Sandberg, projektledare på Acreo Swedish ICT.

Monolitiskt integrerade kretsar, så kallade IC-kretsar, har utvecklats enormt till gagn för industri och samhälle. Det nya FoI-projektet MODULIT syftar till att tillverka monolitiskt integrerade energilagringsmoduler, det vill säga energilagringselektroder och balanseringskretsar på ett gemensamt substrat.

- Behovet av ett lätt och volymsnålt energilager, som lätt kan integreras med elektroniken, har eftersökts länge. Modulitprojektet kan vara det som leder oss mot nästa generations kostnadseffektiva energilagringsteknologi som minimerar miljöbelastningen, säger Lars Hoffman, sakkunnig inom elektrokemiska energilager och elektriska drivsystem.

Den kompetens som behövs för att lyckas, t ex tryckt elektronik och materialvetenskap, finns hos projektgruppens medlemmar; Acreo Swedish ICT (PL), KTH, Linköpings universitet, Mittuniversitetet, Innventia och SICS East Swedish ICT. Projektet löper på fyra år har en budget på 16 MSEK och finansieras av Energimyndigheten.