Transparent Intelligens 2.0

7 April, 2016 - 08:38

Genom att kombinera glas med tryckt elektronik kan morgondagens produkter med intelligenta multifunktioner skapas på glasytor med hjälp av traditionell tryckteknologi. En helt ny värld ligger och väntar.

Acreo Swedish ICT, Glafo och SP har startat ett samarbete kring tryckt elektronik på glas. Det finns många fördelar med glas. Det fungerar som ett bra kapslingsmaterial, bland annat för att minimera miljöns inverkan på den tryckta elektroniken. Och transparensen hos glasskivorna är nödvändig i tillämpningar som innehåller en elektronisk displayfunktion. Dessutom används glas i allt större utsträckning som byggelement, vilket öppnar upp för en mängd nya tillämpningar i olika hem-, kontors- och industrimiljöer.

Möjligheten att skapa intelligens på en transparent glasyta har visats genom att laminera tryckta elektrokroma displayer mellan två glasskivor. Acreo har nu även tagit fram en demonstrator i form av ett hybridsystem där de elektroniska komponenterna har tryckts och monterats direkt på glaset. Systemet, som i det här fallet kontrollerar en tryckt sensor och därefter visar sensorns status på en tryckt display, behöver inget batteri, det aktiveras istället via telefonens NFC-gränssnitt.

Peter Andersson Ersman, Acreo, har arbetat med tryckt elektronik sedan 2001 och säger:

Med denna demonstrator hoppas vi kunna skapa ett intresse kring konceptet med att kombinera kiselelektronik och tryckt elektronik på transparenta glasytor.

Nästa steg blir att identifiera en rad olika tillämpningsområden för den här typen av transparent intelligens, bland annat i samband med olika utställningar. Förutom Nordbyggmässan 5-8 april 2016 så kommer konceptet även att presenteras på Glasstec, som är världens största mässa inom glasindustrin, i Düsseldorf 20-23 september 2016.  

Förhoppningsvis kan demonstratorn bana väg för en gemensam ansökan för forskningsanslag inom detta område, gärna med partners från svensk industri och näringsliv, säger Andersson Ersman.

För mer information

Peter Andersson Ersman, Ph.D., Senior Scientist
peter.andersson.ersman [at] acreo.se
+46 (0)76 115 88 55