Temperaturkontroll för säkrare industrier

30 May, 2016 - 11:50

Metallsmältor som läcker ur processutrustning kan leda till katastrofala olyckor bland personal och bidra till enorma kostnader. En teknik framtagen av Acreo Swedish ICT kan på ett enkelt sätt, i ett tidigt skede varna innan olyckan är framme.

Acreo Swedish ICT har av Vinnova beviljats ett projektbidrag på totalt 3.3Mkr för att vidareutveckla tekniken för ett temperatursensor-koncept ämnat för processindustrier som arbetar med höga temperaturer.

Projektledare och gruppchef Erik Zetterlund på Acreo, säger:

–Jag har jobbat med det här i fem år. I och med det här stödet kommer vi äntligen kunna närma oss ett industriellt anpassat sensorsystem som är så efterfrågat.

Inom processindustrier som arbetar med höga temperaturer, till exempel stål- och metallindustrin, är kontroll av infodring, eller isolering, i utrustning såsom skänkar och ugnar mycket viktigt för att undvika genomskärning. Genomskärning innebär att smält stål rinner ut från utrustningen och kan skada personal i närheten och leda till långa, kostsamma driftstopp.

Den tvådimensionella temperatur-sensorn, också kallad storareasensor, är baserad på fiberoptik och monteras inuti ugnsväggar och kan monitorera temperaturen över stora ytor med en storlek upp till hundratals kvadratmeter.

–Utmaningen är att ta fram en så robust sensormatta att den klarar den extrema miljön den utsätts för när den integreras i processutrustningarna, säger Zetterlund.

För vissa andra processer, såsom mesaprocessen vid massabruk kan storareasensorn utöver monitorering av infodringsslitage även ge värdefull information om processen och bidra till effektivare processer.

Sensorerna kommer initialt tillverkas i Sverige där det finns företag som kan göra tillverkningen i en automatiserad industriell process. Projektet pågår fram till mitten av 2018 och drivs av Acreo Swedich ICT. Zetterlund säger:

–Målsättningen till dess är att storareasensorn då nått en hög mognadsgrad och att utvärderingar i industrin visar att den ger dem ett mervärde.

För mer information

Erik Zetterlund
Projektledare
erik.zetterlund [at] acreo.se
+46 (0)70 719 64 03