Swedish ICT med i 6 av 11 projekt för framtidens IT-lösningar

14 November, 2013 - 09:58

VINNOVA satsar 40 miljoner kronor för utveckling av framtidens informations- och kommunikationsteknik. Acreo och SICS, som båda ingår i Swedish ICT-gruppen, är delaktiga i 6 av 11 nya FoU-projekt inom Innovativ IKT.

Utmaningarna i att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle är komplexa och kräver gränsöverskridande lösningar. Det råder idag ingen tvekan om att informations- och kommunikationsteknologi är nyckeln för att möta de stora utmaningarna som t ex starkt växande befolkning, ökad energianvändning och ohållbar belastning på miljön. Därför satsar VINNOVA forskningsmedel via programmet Innovativ IKT.

”Projekten har stora möjligheter att leda till nya lösningar med tillämpningar inom flera områden, som kan bidra till att skapa tillväxt och nya jobb. Informations- och kommunikationsteknik är en växande sektor med stor potential för framtiden”, säger Nabiel Elshiewy, handläggare på VINNOVA.

Totalt får 11 FoU-projekt finansiering om sammanlagt 40 miljoner kronor. I över 50 % av projekten är Acreo Swedish ICT och SICS Swedish ICT partners ihop med akademi och näringsliv.

”Swedish ICTs styrka är vår kombination av internationellt erkänd IKT-forskning och vår erfarenhet av att föra in forskningsresultat i nya innovativa produkter och tjänster. Vi är en neutral aktör vilket ger oss en unik möjlighet att framgångsrikt driva komplexa projekt med många olika aktörer som ska samarbeta” Hans Hentzell, VD Swedish ICT.

De Swedish ICT-projekt som beviljats forskningsmedel är:

 1. Extraktion och detektions system för min invasiv glukosmätning med RF spektroskopi och kiselbaserade mikronålar (Ascilion AB, Acreo 4 Mkr).
  Projektets mål är att utveckla en icke-proteinbaserad mätmetod för glukosdetektering och monitorering hos människor med diabetes. Detta görs med hjälp av MEMS-baserade mikronålar med integrerad mätcell baserad på högfrekvensspektroskopi.
   
 2. Realtidsanalys av molnbaserade nätverk (KTH, SICS, Ericsson AB, 4,1 Mkr)
  REALM syftar till att skapa innovation inom molnbaserade nätverk och nätverkshantering. REALM kommer att utveckla tekniker för att i realtid kunna garantera tjänstekvalitet och upptäcka avvikelser.
   
 3. Röntgendetektorer med isotrop respons för förbättrad kvalitetskontroll av strålterapi (Acreo, ScandiDos AB, 1,6 Mkr).
  Utveckling av en ny robust och stabil tillverkningsprocess i kisel, utvärdering av detektorer i röntgenstrålning med hög statistisk säkerhet och utveckling av kapslings-, förbindnings- och byggsättsteknik anpassad till de nya detektorerna.
   
 4. SEHPMET (Silex Microsystems AB, Acreo, Linköpings universitet, 5,8 Mkr)
  Projektet avser att bemöta den kraftigt ökade efterfrågan på framtida billiga energieffektiva autonoma sensorsystem för ”Internet-of-Things”. Till att börja med ska tekniken användas för att lösa strömförsörjning i trådlösa sensorsystem för övervakning av däcktryck i tunga fordon.
   
 5. SeCThings: En öppen molnplattform för Internet of Things (SICS, Yanzi Networks AB, Realtime Embedded AB, Uppsala universitet, 4 Mkr)
  Projektet ska ta fram en komplett verktygslåda med programvara för IoT-enheter (Internet of Things), emulatorer och simulatorer, gateway mjukvara samt en IoT sensor-molnplattform.
   
 6. Skydd av mediadata under exekvering på mobila plattformar (SICS, Sony Mobile AB, 3 MKr).
  Projektet ska undersöka hur de senaste forskningsresultaten inom virtualiseringsteknologier kan tillämpas. Virtualisering möjliggör att isolera de mest säkerhetskristiska delarna av systemet som hanterar uppspelning av skyddat medieinnehåll från resten av systemet och speciellt den öppna exekveringsmiljön på en mobilplattform.

Bild: De nordiska statsministrarna besöker framtidens energismarta boende i det Aktiva huset i Norra Djurgårdsstaden i maj 2013. Swedish ICT-instituten SICS, Interactive Institute och Acreo deltar med smarta IKT-lösningar. Foto: Anna Hallstan.