SVT Öst: Mångmiljonsatsning på forskning i Norrköping

22 March, 2017 - 08:24

Statliga myndigheten Vinnova satsar 108 miljoner kronor på åtta nya kompetenscentrum i landet där universitet och näringsliv tillsammans ska bedriva forskning. Ett av dessa hamnar i Norrköping.

Det är RISE Acreo och LiU Campus Norrköping som får 36 miljoner över fem år för forskning inom digital cellulosa.

– Satsningen är oerhört betydelsefull för Norrköping. Det är stort att vi får möjlighet att vara med i den här utvecklingen, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S) i ett uttalande.

Miljövänligt och digitalt

Forskningen kring digital cellulosa går ut på att cellulosa kombineras med elektroaktiva material. Det gör det möjligt att skapa miljömässigt hållbara produkter som kan kommunicera digitalt.

– Det här är ett nytt sätt att använda cellulosa, som är ett fantastiskt material, och förnyelsebart, till skillnad från exempelvis plast. Bland annat kan man tänka sig smarta förpackningar som kan ändra egenskaper, eller rullar med papper som kan lagra energi från sol- och vindkraft, säger Göran Gustafsson, chef för avdelningen ”Tryckt Elektronik” på RISE Acreo.

Ska öka Sveriges konkurrenskraft

Forskningsinstitut, företag och offentliga aktörer ska i de kompetenscentrum som nu skapas bedriva samarbeten inom områden som är viktiga för landets konkurrenskraft. Det rör sig bland annat om forskning inom biologiska läkemedel, resurseffektiva fordon och sensorteknik.

Läs artikeln på svt.se

 

Läs mer

Printed and Organic Electronics