SVT: Nytt projekt ska informera om föroreningar

7 December, 2016 - 08:31

Med forskningsprojektet Miljöväder hoppas man ge allmänheten ett verktyg för att se var föroreningar i Göteborg uppstår och kanske välja en annan väg eller att till exempel avstå från bilresor.

– Tanken är att ge göteborgarna en bättre bild av var föroreningarna finns i staden med hjälp av ett digitalt verktyg och på så sätt kunna fatta aktiva val hur man kanske tar en annan väg till jobb eller skolor på grund av hur trafiken ser ut, säger projektledare Fredrik Hallgren på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Det här ska förhoppningsvis bidra till en renare luftmiljö kring exempelvis skolor och förskolor.

Sätter upp fler sensorer

Under två år vill IVL Svenska Miljöinstitutet i Göteborg installera ett 20-tal sensorer som ska komplettera de sensorer som redan finns i Göteborg. Med hjälp av sensorerna ska användarna se vilka halter av luftföroreningar de utsätts för och kunna göra aktiva val för sin hälsa, till exempel genom att planera om sina resvägar.

Sensorerna är betydligt billigare än de redan befintliga, har visserligen sämre upplösning, men tillsammans med de vanliga sensorerna hoppas man få en bättre miljöbild.

Läs artikeln på svt.se

Mer information

Projektet Miljöväder

Sensors & Actuators