Svenska sensorer hindrar smittspridning i Abu Dhabi, Sharjah och Dubai

7 July, 2016 - 08:20

Sensorföretaget PSIDAC AB från Iggesund hindrar luftburen smittspridning på sjukhus i Mellanöstern med sitt, unika CPS 6000 system. Företaget har under våren 2016 fått nya kunder och genomför nu fem pilotprojekt på sjukhus i Abu Dhabi, Sharjah och Dubai, varav ett är NMC Specialty Hospital.

-Det känns fantastiskt att vi fick denna respons av att vara delaktiga på hälso- och sjukvårdsmässan i januari i år, berättar Björn Österlund, vd och ägare av PSIDAC AB. Vi träffade rätt människor som gjorde det möjligt för oss att nå de marknaderna som vi tänkt oss. Med stöd från innovationsmiljön Fiber Optic Valley och Acreo Swedish ICT i EU-projektet ICT Meta Cluster har vi fått hjälp att ta ytterligare ett steg i exporten av våra produkter.

Övervakar och styr lufttryck

PSIDACs CPS 6000 system övervakar och styr lufttrycksförhållandet i sjukhus och laboratoriemiljöer: Genom antingen övertryck eller undertryck förhindras luftburen smittspridning. Systemet är enkelt att använda med displayer som visar grönt när allt är i sin ordning och rött om något är fel, vilket gör att all personal kan kontrollera tryckförhållandet i miljön. Systemet är baserat på intelligenta trycksensorer, vilket ger låga installationskostnader jämfört med de existerande systemen. Systemet har haft stor framgång i Holland där man värdesätter den säkerhet för personal och patienter som CPS 6000 systemet ger.

För mer information kontakta:

Björn Österlund, vd Psidac, 070-27 77 651 eller Torbjörn Jonsson, vd Fiber Optic Valley 070-211 08 06

 

Läs mer

Fiber Optics in Life Science

Projekt: ICT Meta Cluster