Svensk verkstad: Swereas digitaliseringsprojekt ska lyfta svensk industri

4 May, 2017 - 10:27

Material som kommunicerar och artificiell intelligens i industriprocesser. Det är några av de teman som tas upp i sex nya projekt som fått finansiering av Vinnova för att ta fram nya tekniker och metoder för att digitalisera svensk industri. Swerea deltar i fyra och leder tre av projekten.

Industrin ska bli smartare genom ökad digitalisering. Med 22 miljoner till sex projekt ska industriföretag och forskningsinstitut tillsammans bana väg för framtida konkurrenskraft för svenskbaserad industri. Swerea har under lång tid byggt upp forskning och kunskap kring automatisering och digitalisering för tillämpning i industrin och kommer att delta i fyra projekt:

Smarta gjutgods

Projektet ska leverera nya robusta och kostnadseffektiva sensorer som är integrerade i gjutgods och ett tillhörande sensorsystem. På så sätt kan helt ny funktionalitet adderas och det ger konstruktörer och produktdesigners ytterligare en dimension att arbeta med. Till exempel underlättas övervakning av komponenter i utsatta och svårtillgängliga miljöer.

− Konceptet lämpar sig för serieproduktion och är en innovation som utvecklar värdet och affärsmodellen för metallkomponenter. Innovationen har gjorts möjlig genom samverkan över forskningsområden och nära dialog med industrin, säger forskaren Raul Carlsson vid Swerea SWECAST.

I projektet deltar RISE Acreo, SKF och Husqvarna.

 

Läs hela artikeln på Svensk Verkstad