Smart Arena för Innovation

13 June, 2017 - 10:52

Tillväxtverket beviljar medel till RISE Acreo AB och Fiber Optic Valleys nya projekt Smart Arena för Innovation. Uppdraget är att öka Gävleborgs läns förmåga till innovationer med fokus på digitalisering under perioden 2018 - 2021. Totalt beviljas projektet 20 miljoner kronor.

- Vi är oerhört stolta över förtroendet att få fortsätta vårt utvecklingsarbete med att vara länken mellan akademi, offentlighet samt små- och medelstora företag för att bidra till innovationer och tillväxt i vår region, säger Torbjörn Jonsson, chef för Fiber Optic Valley som från och med 1 januari 2017 är en del inom RISE Acreo. 

Tillväxtverkets EU-medel kommer från den Europeiska regionalutvecklingsfonden (ERUF) med upp till 10 miljoner kronor och tas ur det Operativa programmet för Norra Mellansverige, insatsområdet ”Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.” Ytterligare 10 miljoner finansieras med medel för Regionala tillväxtåtgärder från Region Gävleborg.  

Projektet har fokus på utveckling av små- och medelstora företag inom ramen för Fiber Optic Valley samt skräddarsydd verksamhet för innovatörer och microföretag inom Propell Innovation Hub. Ett helt nytt uppdrag är att fungera som regional innovationsnod och länk mellan näringslivsaktörer som företagsinkubatorn Movexum, Hudiksvalls hydraulikkluster, lokala näringslivsbolag med flera. 

 

Tillväxtverkets motivering

Det är Strukturfondspartnerskapet i programområde Norra Mellansverige som prioriterat projektet då det överensstämmer med intentionerna i Gävleborgs regionala utvecklingsstrategi, ”Nya möjligheter”. 

Bland annat förväntas projektet bidra till ökad digitalisering som en central del för näringslivs- och samhällsutveckling. På en nationell nivå har projektet en tydlig koppling till regeringens ny-industrialiseringsstrategi som syftar till att stärka de små och medelstora företagens omställningsförmåga och konkurrenskraft.  

 

 

För mer information kontakta:

Torbjörn Jonsson, RISE Acreo/Fiber Optic Valley, mobil; 070-211 0806

 

Om RISE Acreo AB

RISE Acreo erbjuder innovativa och värdeskapande ICT-lösningar för en hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i näringsliv och samhälle. Vår spetskompetens inom sensorer och aktuatorer, kraftelektronik, digital kommunikation och Life science gör oss till ett av Europas främsta forskningsinstitut. RISE Acreo har 145 anställda i Kista, Göteborg, Norrköping, Hudiksvall och Lund.

 

Om Fiber Optic Valley

Fiber Optic Valley initierar och inspirerar till nya samarbeten för en digital samhällsutveckling. Vi är länken mellan, forskningen, marknaden och olika finansiärer. Vi sammanför människor med varandra, behov med lösningar, idéer med problem och pengar med innovationer. Verksamheten drivs med utgångspunkt i Hudiksvall/Gävle/Sundsvall. Från och med 1 jan 2017 är vi en del av forskningsinstitutet RISE Acreo. Till våra finansiärer räknas Hudiksvalls kommun, Region Gävleborg, Vinnova och Tillväxtverket. www.fiberopticvalley.com