SAIL och EFRAIM två världsprojekt

20 February, 2013 - 13:32

Ökat TV tittande sätter press på Internet.  SvD rapporterar från den workshop som projekten SAIL och Efraim arrangerande 13 februari om framtidens mediedistribution.  Bredbandsnäten, antingen fasta eller trådlösa, används allt mer för tv/video och detta leder till en rad utmaningar vad gäller kvalitet, kapacitet och affärsmodeller. Detta är frågeställningar som Efraim arbetar med. Efraim är ett Vinnova finansierat projekt som koordineras av Acreo Swedish ICT.

 

Läs artikeln i SvD (pdf)
 

Läs artikeln på SvD.se

Läs mer om EFRAIM