RISE medverkar till att öppna upp kontrollen av optiska nät

19 September, 2018 - 15:25

Efterfrågan på optiska nätverksförbindelser, så kallade våglängdstjänster, ökar i takt med den växande internettrafiken. Idag bygger operatörer sina optiska nätverk baserat på flera separata öar där en ö innehåller utrustning och kontrollmjukvara från samma leverantör. Med denna nätverksarkitektur är det en komplicerad process att sätta upp våglängdstjänster som spänner över flera sådana öar. Det kräver också kostsam hårdvara på gränsen mellan öarna för att garantera kvaliteten på den optiska signalen.

Tillsammans med partners i det europeiska samarbetsprojektet SENDATE har RISE utvecklat en applikation för planering av optiska nät och verifiering av optisk signalkvalitet. Applikationen har integrerats i OpenDaylight som är en plattform för kontroll av mjukvarudefinierade nätverk (SDN) baserad på öppen källkod. Under september har RISE deltagit i tester i en operatörs fibernät där applikationen använts för att sätta upp transparenta förbindelser över optisk nätverksutrustning från två olika leverantörer baserat på öppna standardiserade gränssnitt. De lyckade testerna är ett steg mot öppnare optiska nät och enklare hantering av våglängdstjänster.

RISE deltagande i projektet finansieras av Vinnova.

För mer information se:

https://www.businesswire.com/news/home/20180919005170/en/European-Industry-Consortium-Successfully-Demonstrates-SDN-based-Reach

https://www.celticplus.eu/celtic-plus-project-sendate-simplifies-operations-of-open-optical-networks/