RISE Acreo får finansiering för tre nya forskningsinstitutsdoktorander

24 October, 2017 - 14:54

För andra året i rad får åtta projekt vid forskningsinstitut medel. Årets projekt handlar om att förebygga liggsår, frisätta läkemedel kontrollerat, rena vatten, ge oss säkrare uppkopplade enheter och andra nyttigheter. 

RISE Acreo har lyckats få finansiering från Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) för tre av de åtta projekt inom naturvetenskap, teknik och medicin som stiftelsen kommer att stötta ekonomiskt. 

– Det här är viktig forskning med hög relevans som på lite sikt kan få ett stort genomslag i samhället, säger Lars Hultman, VD för SSF.

Projekten beviljas bidrag som löper under fem år med totalt 2,5 miljoner kronor per projekt.

 

De projekt RISE Acreo har fått beviljade medel för är följande: 

  • Förebyggande av liggsår med elastisk tryckt elektronik - Valerio Beni, RISE Acreo (Norrköping)
     
  • Självförsörjande trådlös sensorteknik för autonoma fordon - Cristina Rusu, RISE Acreo (Göteborg)
     
  • Säker och energieffektiv vattenrening med UV-lysdioder - Kristian Storm, RISE Acreo (Lund)

 

Läs hela pressmeddelandet på Stiftelsen för Strategisk Forsknings hemsida.