Regional mångmiljonsatsning på IT-företag ger nya affärer och arbetstillfällen

28 August, 2015 - 11:36

Av närmare 200 sökande är Fiber Optic Valleys projekt Central Baltic ICT Meta Cluster ett av 23 utvalda som beviljas EU-medel för att ta IT-företag, i regionen Hudiksvall, Gävle och Sundsvall, till en internationell marknad. Acreo Swedish ICT är samarbetspartner i projektet.

Under en treårsperiod är målet att deltagande företag skapar affärskontrakt utanför EU och EFTA i länder som Canada och Brasilien. Inklusive stöd från Region Gävleborg får projektet 2,2 miljoner Euro fördelat på tre länder. Samarbetspartners, utöver Acreo, är ICT-kluster i Estland och Lettland.

- Totalt går 14,5 miljoner kronor av budgeten till vår region för att stötta företag och vi är den enda aktören i Gävleborg som tar hem EU-medel i det här specifika programmet, säger Torbjörn Jonsson, huvudprojektledare, Fiber Optic Valley. Det är en unik möjlighet för små – och medelstora IT-företag att etablera sig på en internationell marknad och det kommer även att innebära nya arbetstillfällen".

Fakta

Projektet bistår SME-företagen med exporttjänster, tekniska frågor, affärsutveckling och samverkan där allt är samlat i ett gemensamt grepp. Satsningen vänder sig till SME-företag med någon form av ICT-komponent i erbjudandet eller med ett behov av att komplettera sin befintliga produkt eller tjänst med en nyskapande ICT-lösning. Det ska även finnas en vilja att exportera utanför EU och EFTA. I första läget har några stora exportmarknader identifierats för projektet som exempelvis Brasilien och Canada. Flera kan följa efter, t ex USA, Japan och China.

Central Baltic ICT Meta Cluster är ett samarbete mellan parterna Estonia ICT Cluster (Tallin), och Latvia IT Cluster (Riga), Fiber Optic Valley (Gävleborg/Hudiksvall) och Acreo Swedish ICT (Kista/Hudiksvall). Fiber Optic Valley är en så kallad Lead Part. Respektive parts styrkor utnyttjas i detta samarbete inom allt från teknik till organisationsutveckling och export-kontakter.

Mer information

Torbjörn Jonsson, Affärsområdeschef, Fiber Optic Valley
Tel: 070-211 08 06

Jonas Lindqvist, Acreo Swedish ICT
Tel: 070-212 90 99

Läs mer

Fiber Optic Valley

Projekt: ICT Meta Cluster – Gör hela världen till din marknad