Process Magasin: Vill mäta kolhalt i stålsmältan i realtid

2 June, 2016 - 08:23

Laserspektroskopi är ett område som utvecklats mycket under de senaste tio
åren. I framtiden kommer vissa stålverk att kunna mäta kolhalten i smältan
i realtid, men för att komma dit krävs en kraftsamling.

Vid ståltillverkning, framför allt för låglegerade stål, används kol som en av de viktigaste legeringsämnena för att styra materialets egenskaper. En högre kolhalt kan göra stålet starkare, hårdare och mer elastiskt, men också sprödare. Dessutom avgör kolet när stålsmältan stelnar till metall. Idag måste stålverken tappa av en slurk smälta för att därefter analysera det stelnade stålet i ett laboratorium för att få veta kolhalten. Ett arbete som tar några minuter, och där varje minut av väntan kostar stora pengar i energiförbrukning.

Nyligen undersökte forskaren Magnus Lindblom vid institutet Acreo Swedish ICT om det går att använda laser för att mäta kolhalten i stålsmältan i Scanarc plasma technologies process Ironarc:
– Svaret är kanske. Att mäta kolhalten direkt är riktigt svårt, det finns nämligen många andra grundämnen som stör signalen och helst ska det göras i vakuum. Men om vi mäter järnoxidhalten i slaggen istället så kan vi indirekt mäta kolhalten.

Läs hela artikeln i Process Magasin

 

LÄS MER

Fiber Optic Sensors and Components