Pacemaker med egen energiförsörjning - nytt innovationsprojekt

12 May, 2015 - 13:33

Dagens pacemaker varar i kanske 10 år. Sedan måste den ersättas av en ny. Dels på grund av att elektroden försämras, dels för att batteriet behöver bytas ut. En ny typ av pacemaker - självförsörjande på energi - är målet för ett nytt innovationsprojekt.

Acreo Swedish ICT ingår i det nya EU-projektet Smart-Memphis, som leds av svenska Silex Microsystems. Målet är att utveckla autonoma moduler som är självförsörjande på energi. Moduler som i framtiden bland annat ska kunna ersätta batteriet i minimala pacemakrar placerade inuti hjärtat. Acreos uppgift är att konstruera själva memschipet.

− Vi ger Acreo vårt tillverkningsflöde, så att de kan designa för produktion. För vi blandar oss aldrig i konstruktioner, eftersom det är våra kunders IP, påpekar Thorbjörn Ebefors.

När väl konstruktionen är klar ska Silex tillverka mems-chipet. Därefter går det tillbaka till ­Acreos testlabb i Göteborg, där det sätts på en skakbänk som simulera hjärtats pulser – allt för att se hur mycket energi som kan alstras. I detta utvecklingsarbete är även tyska aixACCT med och tar fram testutrustning. 

När projektet går mot sitt slut, år 2018, är planen att en leadless pacemakerprototyp med en piezo-memsbaserad energiskördningsmodul ska finnas framme för testning.

Övriga svenska parter i projektet är LiU och Chalmers. Därutöver ingår 5 europeiska företag och institut. Projektet finansieras av EU kommissionen under Horizon 2020 (Avtal nr 644378).

Läs mer om projektet i Elektroniktidningen

Läs mer

Project: Smart MEMS Piezo based energy Harvesting with Integrated Supercapacitor and packaging

Technical Expertise: MEMS