Offentligt ägt fibernät ger tillväxt

10 March, 2016 - 11:18

Den 9 mars deltog Acreos Crister Mattsson och Marco Forzati i ett frukostseminarium arrangerat av SKL. Fokuset för seminariet var på en ny OECD-rapport som Acreo Swedish ICT varit med och bidragit till.

OECD-rapporten belyser hur stadsnät spelar en viktig roll för att tillhandahålla avancerade bredbandstjänster för många människor inom OECD-länderna. Slutsatsen är att stadsnäten utgör ett effektivt sätt för att stödja målen för kommuner och städer, att de i många fall svarar på en efterfrågan som marknaden inte hanterar, och att de skapar nya möjligheter för tillväxt och välstånd.

Mattsson talade om hur tillgången till fiber, därmed till höghastighetsbredband, bidrar till ökade investeringar och en positiv företagsutveckling. Fiberbaserade bredband ger förutsättningar till såväl ökad effektivitet i offentlig sektor som en digital tjänsteutveckling utifrån brukarnas behov.

Forzati fokuserade på stadsnätens samhällsnytta i ett socioekonomiskt perspektiv. Hur bredbandsfrågorna ofta betraktas som en telekomfråga, men genom de möjligheter till tjänsteutveckling, inom såväl offentlig som privat sektor, som fiberinfrastrukturen ger är detta numera en fråga för hela samhället. Den socialekonomiska analysen påvisar på en signifikant korrelation mellan ökade bredbandsutbyggnaden och ett antal olika fördelar för den samhällsekonomiska utvecklingen som till exempel högre sysselsättning och ökat företagande.

Se seminariet i sin helhet här

Läs mer

Expertise: Broadband and Society

OECD rapport om stadsnätens roll