Nytt EU-projekt för en giftfri mjölkproduktion

20 January, 2014 - 20:49

Mjölk kan ibland innehålla hälsovådliga ämnen som kor får i sig bland annat genom mögligt foder. Nu startar ett europeiskt forskningsprojekt för att ta fram ett effektivare kvalitetssystem för mejeriproducenter med målet att eliminera skadliga ämnen i mjölkprodukter.

Inom forskningsprojektet Symphony ska ett nytt återanvändbart, automatiserat och billigt provtagningssystem utvecklas i syfte att kunna identifiera hälsovådliga ämnen i mjölk innan mjölken blandas samman i mejerierna för vidare produktion av mejeriprodukter. Ett farligt ämne är exempelvis Aflatoxin M1 som kan förekomma i mjölk om korna ätit mögligt foder.

- Med tidig detektion, och en automatiserad kontroll, kan vi höja livsmedelskvalitén, minska hälsorisker och öka kostnadseffektiviteten, säger Dr. Nicola Cologna, laboratoriechef på ostkonsortiet Trentingrana i Italien.

Det nya mätsystemet kommer att innefatta vitt skilda teknologier såsom fotonik, biokemi och mikrofluidik - allt integrerat till ett återanvändbart miniatyrsystem för snabb och enkel användning. Acreo Swedish ITCs grupp Sensor Systems är ansvarig för provberedningen och leder arbetet med systemintegration. Acreo är även involverad i ytfunktionalisering och validering av systemet.

Symphony är ett Europeiskt samarbetsprojekt under sjunde ramprogrammet som startat vid årsskiftet och pågår under kommande tre år. Projektet koordineras av Italienska Fondazione Bruno Kessler och består av ytterligare sex ledande aktörer inom Europeiska teknologiföretag, forskningsinstitut och organisationer för slutanvändare inom mejeriindustrin. Lionix BV (Holland), Epigem Ltd (UK), Università di Trento (Italien), Acreo Swedish ICT (Sverige), Consorzio dei Caseifici Sociale Trentini (Italien) och Quadrachem Laboratories Ltd (UK).

Projektets fulla namn är: ”Integrated System based on photonic microresonators and microfluidic components for rapid detection of toxins in milk and dairy products”.