NyTeknik: Automatisk mätning direkt på produktionsbandet

6 November, 2017 - 13:00

Ett nytt mätkoncept kontrollerar automatiskt formen på produkter direkt under tillverkningsprocessen. Systemet kallas Sivpro, och ska nu långtidstestas hos fem industriföretag runt om i Sverige.

Sivpro (Shape Inspection by Vision in Production) har utvecklats under ledning av Mikael Sjödahl, professor i experimentell mekanik vid Luleå tekniska universitet. Konkret handlar det om att montera synkroniserade kameror i en ”mätbur” ovanför transportbandet, vilka samtidigt fotograferar produkten eller komponenten ur olika vinklar. Mjukvaran räknar på någon sekund fram efterfrågade och förspecificerade geometriska mått från kamerabilderna baserade på den CAD-modell som definierar den nominella formen av de uppmätta objekten.

– Dels finns det stora fördelar rent handhavandemässigt, genom att man plockar bort ett moment från nuvarande process där en operatör tar komponenten till ett mätlabb. Tidsfördröjningen skapar problem i produktionsprocessen, det som produceras medan man kontrollerar måste sättas i någon form av ”karantän” tills mätningen är klar, säger Mikael Sjödahl.

 

Det här är Sivpro

Handlar om att digitalisera formmätning i tillverkningsindustrin. Hela systemet, inklusive mjukvaran, är utvecklad vid Luleå tekniska universitet. Fem industripartners deltar med varsin testsite i Sivpro 2: Gestamp Hardtech (Luleå), Volvo Cars (Olofström), Volvo Trucks (preliminärt Umeå), Scania (preliminärt Ferruform i Luleå), samt IAC (Göteborg).

Därtill deltar de två forskningsinstituten RISE Acreo och Swerea-Kimab i projektet.

Projektet sträcker sig över tre år med en budget på drygt 10 miljoner kronor. Det finansieras av Vinnova via FFI-programmet.

 

Läs hela artikeln på nyteknik.se