Nya mätningar visar på dålig mobiltäckning i Hudiksvall

1 June, 2016 - 09:54

Under april och maj månad har mätutrustning placerats i Sitas sopbilar för att mäta mobil- och internettäckningen i mindre orter och byar i Hudiksvalls kommun. Mätningarna visar att många hushåll inte kan nyttja samtliga mobiltjänster på grund av bristfällig täckning. Acreo Swedish ICT AB, Fiber Optic Valley och Fiberstaden ansvarar för mätningarna på uppdrag av kommunen.

-Vi vill bidra till en snabbare utbyggnad av bredband så att människor och företag även på glesbygden kan utvecklas i takt med övriga delar av landet. Vi kan se redan nu att inte ens mätverktyget fungerar optimalt på grund av den dåliga täckningen, säger Anna Gustavsson, projektledare Fiber Optic Valley.

Täckningskollen jämför mobiloperatörer
I flera omgångar har mätningar gjorts med hjälp av Sitas sopbilar som varit utrustade med Täckningskollens mätutrustning. Arbetet med mätningarna pågår fortfarande och resultatet beräknas sammanställas till hösten.

-Täckningskollen är ett analysverktyg där vanliga mobiltelefoner används för att samla in täckningsdata från samtliga mobiloperatörer. Med den här informationen får vi möjlighet att jämföra mobiloperatörers täckning så att vi kan påverka utbyggnaden av bredband i Hudiksvalls kommun, poängterar Jonas Lindqvist, projektledare Acreo Swedish ICT.

För mer information kontakta: 

Anna Gustavsson, Projektledare Fiber Optic Valley
070-243 73 72, anna.gustavsson [at] fiberopticvalley.com

Jonas Lindqvist, Projektledare Acreo Swedish ICT AB
070-212 90 99, jonas.lindqvist [at] acreo.se

Om täckningskollen
Täckningskollen är ett analysverktyg där vanliga mobiltelefoner används för att samla in täckningsdata till Täckningskollens servrar. Den data som samlas in av Täckningskollens användare kan sedan nyttjas för att jämföra vilken operatör som har bäst täckning i ett visst geografiskt område. Läs mer om täckningskollen.

Regeringen och EU:s bredbandsmål

Regeringens bredbandsmål säger att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med 100 Mbit/s senast 2020. I oktober 2015 var denna siffra i Sverige 67 procent.Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. Endast drygt ett hundratal hushåll saknade 2015 möjlighet att ansluta sig till bredband.

EU:s bredbandsmål säger att alla inom EU ska ha tillgång till bredband med minst 30 Mbit/s år 2020. I oktober 2015 var denna siffra i Sverige 87 procent. www.pts.se

Läs mer

Acreo National Testbed

Home and access networks

Traffic measurements in IP networks