Ny trådlös bredbandslösning kan ge bredbandstjänster på landsbygd

2 March, 2017 - 08:07

Under 2016 visade mätningar på bristfällig mobil- och internettäckning i mindre orter och byar i Hudiksvalls kommun. Mätningarna har påvisat ett behov av att testa trådlös bredbandslösning som möjlig väg att uppfylla bredbandsmålen. Fiberstaden får nu möjlighet att utvärdera en lösning som RISE Acreo och Fiber Optic Valley har testat hos ett antal hushåll på uppdrag av kommunen.

-Vi vill bidra till en snabbare utbyggnad av bredband så att människor och företag även på glesbygden kan utvecklas i takt med övriga delar av landet. Testpiloterna är nöjda och vi har uppnått en garanterad bandbredd som är testad och stabil. Lösningen togs fram främst med tanke på hur viktigt det kommer att vara för framtidens omsorg att kunna använda bredbandslösningar, säger Anna Gustavsson, projektledare Fiber Optic Valley.

För mer information kontakta:

Anna Gustavsson, Projektledare Fiber Optic Valley 070-243 73 72
anna.gustavsson [at] fiberopticvalley.com

Jonas Lindqvist, Projektledare RISE Acreo 070-212 90 99
jonas.lindqvist [at] ri.se

Regeringen och EU:s bredbandsmål

Att bygga ett trådlöst stadsnät kan vara ett flexibelt och relativt snabbt sätt att få bredbandstjänster i landsbygd, ett sätt att nå Regeringens 2020-mål.

På kort sikt höjs regeringens målsättning till att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s redan år 2020. På längre sikt bedömer regeringen att det behövs mål på två områden; tillgång till snabbt bredband i hela Sverige och till stabila mobila tjänster av god kvalitet – där ledordet är ”användning utan upplevd begränsning”. Hela Sverige omfattar områden där människor och saker normalt befinner sig. Målen innebär att 98 procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet, resterande 1,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s senast år 2025. Målen innebär också att alla bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där de normalt befinner sig senast år 2023.

EU:s bredbandsmål säger att alla inom EU ska ha tillgång till bredband med minst 30 Mbit/s år 2020.

Om täckningskollen

Täckningskollen är ett analysverktyg där vanliga mobiltelefoner används för att samla in täckningsdata till Täckningskollens servrar. Den data som samlas in av Täckningskollens användare kan sedan nyttjas för att jämföra vilken operatör som har bäst täckning i ett visst geografiskt område. Läs mer om täckningskollen.