Ny svensk mätteknik för växthusgaser i internationell tekniktävling

22 January, 2015 - 16:40

Bolaget Sensair, som i samverkan med Acreo Swedish ICT och FOV, utvecklat en metangasdetektor är 1 av 4 nominerade bolag i en internationell tekniktävling.

Sensair är, tillsammans med amerikanska RAE Systems, ett av de fyra tävlande teamen som gått vidare i Methane Detectors Challenge. En tävling som handlar om att ta fram den bästa tekniken för att upptäcka metanläckage och därmed minska skadlig inverkan på både människor och närmiljö.

Över 20 internationella företag har redan slagits ut och efter de senaste testmomenten är SenseAir och RAE Systems ett av de fyra bidragen på upploppet. Det är den välkända amerikanska miljöorganisationen EDF (Environmental Defense Fund) som tillsammans med sju stora olje- och gasbolag utlyst en tävling för att ta fram metanövervakningsutrustning. Detta ska hjälpa olje- och gasindustrin att hitta och åtgärda oönskat metanläckage.

– Att ha kvalificerat sig så här långt i tävlingen förstärker verkligen vår position på en internationell marknad, säger Carl Bengtsson, Technology Account Manager på SenseAir.

Methane Detectors Challenge innebär att SenseAir får möjlighet att kommersialisera en ny produkt som utvecklats för att mäta metan i kolgruvor i samverkan med Fiber Optic Valley och Acreo Swedish ICT. 

Frigörande av metangas anses bland annat bidra till växthuseffekten och är också skadlig för både människa och djur.

Läs hela pressmeddelandet här

Gå till Sensair