Norrköpings kommun satsar vidare på tryckt elektronik

10 November, 2014 - 07:41

Acreo Swedish ICT har tilldelats 500 000 kr i forskningsmedel från Norrköpings kommun

Forskningspengarna är riktade till BioCom-Lab som bygger på en framtidsvision om den friska människan, och är en vidareutveckling av den tryckta och organiska elektroniken. Den tryckta tekniken, som nu kommersialiseras på olika sätt, har utvecklats av Acreo Swedish ICT i samarbete med Prof Magnus Berggren och hans team på Linköpings universitet. BioCom-Lab studerar hur bioelektronik kan användas i folkhälsoarbetet. Forskningsbidraget lämnades över av kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernqvist vid en formell ceremoni i Norrköpings rådhus den 7 november. Mottagare var Göran Gustafsson, avdelningschef på Acreo Tryckt Elektronik i Norrköping.

– Tryckta elektroniska tekniker kan användas för att påverka och styra kroppens kemiska och biologiska processer, säger Göran Gustafsson. - Det öppnar upp för helt nya vård- och omsorgsmöjligheter för att styra och kontrollera sjukdomar och förbättra folkhälsan.

De 500 000 kronor som tilldelats Acreo kommer ur Norrköpings Fond för Forskning och utveckling och ska användas till en förstudie för att se vilken potential BioCom Lab har att bidra till en tredje tillväxtvåg för Norrköping. Ansökan skrevs i samarbete med Hälsans Nya Verktyg som, fr.o.m. 1 januari 2015 kommer att vara en del av SICS Swedish ICT och affärsområdet eHälsa.

Förstudien kommer att genomföras mellan januari-juni 2015 i samverkan med näringsliv och offentliga aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Läs artikel i Norrköpings Tidningar