Många nya strategiska innovationsprojekt till Acreo

2 December, 2014 - 13:37

Acreo Swedish ICT beviljades 7 st FoI-projekt inom ramen för de nya svenska strategiska innovationsprogrammen. Dessutom deltar vi i ytterligare 5 projekt koordinerade av andra parter. Sammanlagt 70 SIO-projekt beviljades i denna utlysning som får dela på 85 MSEK.

Följande Acreo-projekt beviljades finansiering;

 • Energikällor för IoT, inom SIO Internet of Things (IoT)
 • Fiberoptisk sensormatta för infodringsmonitorering, inom SIO Smartare Elektroniksystem (ECS)
 • IR-Kameleont, inom SIO Grafen
 • Vågledarintegrerade grafen baserade IR detektorer för optiska gassensorchip, inom SIO Grafen (Koordinatorskap ihop med Senseair AB)
 • Processtrålningsanalys-nytt verktyg för processtyrning, inom SIO Processindustriell IT och Automation (PiiA)
 • Impact of novel harsh environment sensing on future process control and automation, inom SIO Processindustriell IT och Automation (PiiA)
 • Realtidsåterkoppling av kemisk information i ståltillverkning, inom SIO Processindustriell IT och Automation (PiiA)

 

Acreo deltar även följande 5 SIO-projekt koordinerade av andra parter;

 • Elektrisk karakteristika av epitaxiell grafen i waferstorlek för industriell användning mot sensorer, (LiU) inom SIO Grafen
 • Passiva komponenter för Tryckt Elektronik, (LiU) inom SIO Smartare Elektroniksystem (ECS)
 • Fabrication of Microneedles intended for Biomedical Extraction Applications (Ascilion), inom SIO Smartare Elektroniksystem (ECS)
 • Intelligenta sårvårdsförband (Absorbest AB), inom SIO Smartare Elektroniksystem (ECS)
 • Elektronik i svåra miljöer - Utveckling av barriärer mot fukt, korrosion och extrema temperaturer (Swerea Kimab), inom SIO Smartare Elektroniksystem (ECS)

 

Bakom den stora satsningen på Strategiska forsknings- och innovationsområden står de samverkande myndigheterna Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Läs Vinnovas pressmeddelande