Lyckad matchmaking inom EEN blev nytt Kiselkarbidprojekt

28 October, 2013 - 17:44

Enterprise Europe Network (EEN) arrangerar årligen ett stort antal matchmaking-event mellan företag och forskningsinstitut. Syftet är att möjliggöra för nya affärsidéer och för tekniköverföring.

Under 2012 års upplaga av kiselkarbidkonferensen ISiCPEAW (International Silicon Carbide Power Electronics Applications Workshop) arrangerade Enterprise Europe Network bl a ett möte mellan svenska Ascatron AB och det belgiska företaget CISSOID S. A. Detta möte resulterade i ett gemensamt FoU-projekt kallat BESIDES – ”Beyond Existing SIlicon carbide Devices aiming at Extreme Severe temperatures". Målet för projektet är att utveckla en kostnadseffektiv process-, monterings- och designteknologi för högtemperaturkomponenter i kiselkarbid. Teknologin ska vara tillämpbar i ett effektområde från några tiotals W upp till flera kW, och/eller i temperaturer upp till 250 °C.

Eurostars-ansökan skickades in hösten 2012. I början av 2013 blev ansökan rekommenderad för finansiering av EUREKA, som projekt nummer 13 av 300 och i april 2013 erhöll Ascatron 4,3 MSEK från Vinnova för att genomföra sin del i BESIDES.

Total budget: € 1,7 M. Projektlängd: 35 månader.

Läs mer om Enterprise Europe Network

Läs mer om Ascatron AB

Elekroniktidningens artikel om Ascatron AB