Licensavtal tecknat mellan Acreo Tryckt Elektronik i Norrköping och Thin film Electronics

26 January, 2012 - 14:09

Licensavtal tecknat mellan Acreo Tryckt Elektronik i Norrköping och Thin film Electronics

2012-01-26: I dagarna tillkännagavs ett licensavtal mellan Acreo Tryckt Elektronik i Norrköping och Thin Film Electronics ASA ("Thinfilm"). Avtalet innebär att Thinfilm får tillgång till Acreos världsledande utveckling av tryckta displayer och därmed kan utvecklingen av fullt integrerade tryckta system ta ett steg närmare produkt; en viktig komponent i utvecklingen av Internet of Things.

Thinfilm är en världsledande aktör inom rulle till rulle tillverkning av tryckta minnesprodukter som är icke-flyktiga och överskrivningsbara. Nyligen presenterade företaget sin första prototyp av en tryckt icke-flyktig minnesprodukt med kompletterande organiska kretsar, den organiska motsvarigheten till CMOS kretsar. Thinfilms minnesprodukter kan integreras med andra tryckta komponenter, som de från Acreo, och därmed bilda fullt integrerade system.

"Partnerskap med kompletterande teknikpartners är en viktig del av vår plan för att stödja Internet of Things, där objekt kan samla in och kommunicera data, med människor och med varandra. Vår strategi är att bygga ett ekosystem av kompletterande leverantörer för att på så sätt accelerera vår leverans av integrerade tryckta system", säger Davor Sutija, VD, Thinfilm. "Acreos tryckta displayer är idealiska för våra krav på segmenterade skärmar, t.ex. alfanumeriska tecken och batterimätare. Det låga priset - några cent per display – och den låga strömförbrukningen gör Acreos displayteknik till ett utmärkt komplement till vår teknikportfölj. "

Acreo har utvecklat världens första riktiga Paper Display, dvs skärmar som har exakt samma egenskaper som papper och där bildskärmen bara är några extra lager av bläck. Istället för att fokusera på att skapa nya tillverkningsverktyg har Acreo tagit en unik approach inom Tryckt Elektronik genom att utveckla utrustning och material som är kompatibelt med traditionell tryckutrustning. Denna strategi var ett resultat av nära samverkan med pappers- och förpackningsföretag, vilka ställer krav på att tekniken lätt ska kunna föras över till existerande produktionslinor. Ett annat strategiskt val har varit att arbeta med elektrokemiskt baserade produkter vilket ger slutprodukter med låg strömförbrukning och låg drivspänning, ca 1.5 V, vilket ytterligare förenklar integrationen i kompletta system.

”Vi är väldigt glada över samarbetet med Thinfilm som innebär att vi tar ett stort steg närmare en kommersiell produkt baserad på Tryckt Elektronik” säger Leif Ljungqvist chef för Acreo Tryckt Elektronik. ”Att skapa samarbetsavtal med en produkttillverkare som Thinfilm är nyckeln för att få ut tekniken på marknaden.”

Acreos utveckling av Tryckt Elektronik har stöttats av VINNOVA och Acreos kompetens sträcker sig idag från nya material till integrerade system och tillverkningsindustri. Man har skapat en plattform av tryckta elektronikkomponenter som består av bildskärmar, transistorer, dioder, och energikällor, som alla kan integreras i produkter. I sitt tryckeri som ligger i Norrköping Science Park utvecklar Acreo prototyper och har småskalig produktion av komponenter och integrerade system. Acreo tillhandahåller state-of-the-art utrustning och resurser i hela tryckspektrat, inklusive bläckstråle-, flexo, screen, gravyr och en torr process för mönstring av laminat som Al på PET.

För mer information kontakta:

Leif Ljungqvist chef för Acreo Tryckt Elektronik: leif.ljungqvist [at] acreo.se; tel: 070 594 9401

Göran Gustafsson CTO Acreo Tryckt Elektronik: goran.gustafsson [at] acreo.se; tel: 070 582 2904

Besök: www.acreo.se/printed_electronics

För mer information om samarbetet med Thin Film Electronics se pressmeddelande.

Om Acreo Tryckt Elektronik

Vår kompetens sträcker sig från utveckling av nya material till integrerade system och tillverkningsprocesser. Vi har skapat en plattform av tryckta elektronikkomponenter som består av bildskärmar, transistorer, dioder, och energikällor, som kan integreras i produkter och skapa innovativa funktioner. Fokus ligger på Förpackning, Internet of Things och Hälso- och sjukvård. I vårt tryckeri utvecklar vi prototyper och har småskalig produktion av komponenter och integrerade system. www.acreo.se/printed_electronics

Om Acreo

Acreo är ett av Europas främsta forskningsinstitut inom elektronik, optik och kommunikationsteknik. Genom att omsätta akademisk forskning till kommersiellt gångbara produkter erbjuder Acreo värdeskapande tekniklösningar för tillväxt och konkurrenskraft i näringsliv och samhälle. Uppdragen spänner mellan allt från förstudier, långsiktiga forskningsprojekt, prototyper och småskalig produktion, till verifiering och testning. Acreo erbjuder även stöd till små och medelstora företag genom tekniköverföring, företagsnätverk och finansiell rådgivning. Acreo är en del av Swedish ICT och har 145 anställda med lokalisering i Kista (huvudkontor), Norrköping och Hudiksvall.

www.acreo.se

Om Thinfilm

Thin Film Electronics ASA (”Thinfilm”) är ett norskt börsnoterat bolag med huvudkontor i Oslo, Norge, produktutveckling i Linköping, Sverige, och säljkontor i San Fransisco, USA, och Tokyo, Japan. Thinfilm är en pionjär inom Tryckt Elektronik och tillhandahåller tryckta, icke-flyktiga och överskrivningsbara minnen för tillämpningar inom leksaker och spel, logistik, sensorer och ID system.

www.thinfilm.no