KTH och Acreo satsar på nytt höghastighetslaboratorium för framtidens Internet

18 December, 2012 - 12:53

Internettrafiken ökar dramatiskt och ställer krav på utrymme, hastighet och energiförbrukning. Nu satsar Acreo Swedish ICT och KTH 10 MSEK på ett gemensamt laboratorium för optisk höghastighetskommunikation.

Mobilt bredband och fiberaccess har lett till en dramatisk ökning av trafik över Internet och nästan all information transporteras idag med ljussignaler genom optiska fibrer. Den snabba teknikutvecklingen har exempelvis sänkt kostnaden per överförd bit och varje fiber kan innehålla upp till hundra separata ljussignaler. Men nu sker ett spännande teknikskifte inom optisk transmission och det är orsaken till satsningen på Kista High Speed Transmission – ett gemensamt laboratorium för experiment kring framtidens höghastighetskommunikation.

”Vi får med laboratoriets utrustning helt nya möjligheter till dataöverföringar i höga bithastigheter. 100 Gbit/s per våglängd finns redan kommersiellt, nästa steg är terabit” säger Gunnar Jacobsen, forskare på Acreo och adjungerad professor på KTH.

Satsningen möjliggörs dels av finansiering till ny utrustning från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, dels genom att Acreos och KTHs befintliga laboratorier förs ihop till en gemensam enhet.

"Vår förhoppning är att Kista High Speed Transmission dels ska möjliggöra fler spännande och angelägna forskningsprojekt men också att KTHs forskning snabbare ska kunna appliceras i kommunikationssystemen", säger Mikael Östling, Dekan på KTH School of ICT.

KTH har länge varit framgångsrika i sin forskning kring lasrar för optisk transmission och Acreo är starka inom transmissionssystem. Genom att samla kompetens och utrustning byggs nu en internationellt intressant forsknings- och utvecklingsmiljö.

”Kista High Speed Transmission är ännu ett utmärkt exempel på bra samarbete mellan universitet och forskningsinstitut. Laboratoriet kommer att generera många viktiga forskningsresultat framöver som – i förlängningen – bland annat bidrar till ett effektivare Internet”, säger Mårten Armgarth, VD på Acreo Swedish ICT.

Laboratoriet invigs 19 december och hittas i Electrumhuset i Kista. På sikt kommer laboratoriet att även att kunna nyttjas av företag och externa partners.

Representanter från er redaktion hälsas varmt välkomna att besöka laboratoriet. För att få mer information eller boka en tid kontakta:

Louise Felldin, louise.felldin [at] acreo.se och Rick Forsling, rickf [at] kth.se

Mer om Acreo Swedish ICT

Acreo erbjuder innovativa och värdeskapande ICT-lösningar för en hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i näringsliv och samhälle. Vår spetskompetens inom sensorer och aktuatorer, kraftelektronik, digital kommunikation och Life science gör oss till ett av Europas främsta forskningsinstitut. Acreo Swedish ICT har 145 anställda i Kista, Göteborg, Norrköping och Hudiksvall. www.acreo.se

Mer om KTH – School of Information and Communication Technology

KTH svarar för en tredjedel av Sveriges kapacitet av teknisk forskning och ingenjörsutbildning på högskolenivå. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område – från naturvetenskap till alla grenar inom tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi och samhällsplanering. Vid KTH Kista erbjuds utbildning och forskning inom alla de områden som dagens informationssamhälle bygger på – från nanofysik till nyttan hos slutanvändaren.Här bedrivs internationellt framstående forskning särskilt inom nanoelektronik, fotonik, elektronik- och datorsystem, programvaruteknik, kommunikationssystem och tjänster. Våra forskare är väl förankrade i såväl den industriella som i den akademiska världen. www.kth.se/ict