Kristianstadsbladet: Miljoner att spara på utbyggt fibernät

18 January, 2017 - 12:05

Det blir samhällsekonomiskt lönsamt att bygga ut fibernätet i Skåne och Blekinge. Det kan skapa 166 nya företag, över 21 000 nya jobb och öka skatteintäkterna med 1,68 miljarder. Dessutom sparar samhället mellan 469 och 639 miljoner kronor.

Uppgifterna kommer från en studie som analysföretaget Acreo gjort på uppdrag av Region Skåne. De analyserar vetenskapligt bland annat vad FTTH (fiber till hemmet) har för samhällsekonomiska effekter och hur fibernätet då kan ge för effekter.

För Skåne-Blekinges del skulle en ökad utbyggnad om tio procent av fibernätet direkt till hemmen ge en rad positiva effekter, enligt studien. Bland annat skulle hemtjänsten i de två länen spara in mellan 469 och 639 miljoner kronor om året, då ökat fibernät skulle ge fler möjligheter till distansövervakning på nätter och dagtid. Det skulle också leda till snabbare insatstider för dem som verkligen har behov av hjälp, och minskade transporter.

Färre transporter skulle bli en effekt i länen i stort. Ökat distansarbete, fler möten på video-telefon och bättre möjligheter att jobba hemifrån skulle leda till 24 miljoner mil mindre körning, vilket motsvarar 46500 ton mindre koldioxidutsläpp.

Samtidigt skapar ökad fiberanslutning fler arbetstillfällen och fler nystartade företag. Bland annat genom utveckling av nya e-tjänster, nya affärsmodeller, fler tjänsteleverantörer ökad transparens i offentlig förvaltning, ökat e-lärande och kompetensutveckling. detta beräknas leda till 166 nya företag samt en total ökning av arbetstillfällena med 21650 nya jobb i regionen.

Detta skulle i sin tur generera 5,37 miljarder i utbetalade löner och därmed 1,68 miljarder mer i skatteintäkter.

Slutligen skulle det också leda till en befolkningsökning om drygt 3700 personer.

Författarna som tagit fram studien heter Marco Forzati, Crister Mattsson, Jie Li och Christina Lagerstedt.

Läs artikeln i Kristianstadsbladet här.