Kraftfull start för Acreo Fiber Optic Center

24 January, 2007 - 13:24

Kraftfull start för Acreo Fiber Optic Center

Kista – 2007-01-24

Avtal med samtliga medverkande i Acreo Fiber Optic Center har nu slutits. Centret som av Vinnova utnämnts till ett Institute Excellence Center får en kraftfull start med finansiering från Vinnova/KK-Stiftelsen/Stiftelsen för Strategisk Forskning samt 19 industripartners och med en budget på 38Mkr för tre år. Även tre universitet och högskolor är engagerade i denna satsning som syftar till att skapa en internationellt ledande miljö för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet inom fiberoptik.  Centrat skapar förutsättningar för nya produkter och tjänster av stor betydelse för Sveriges framtida konkurrenskraft och tillväxt.

Fiberoptiken har varit helt avgörande för utvecklingen av dagens informationssamhälle. Bredbandsteknologin, som vi känner den idag, skulle vara omöjlig utan optisk fiber. Optisk fiberteknologi finner emellertid också en allt ökande användning inom andra betydelsefulla områden, t.ex. inom medicin, sensorteknologi, fordons- och verkstadsteknik, flygplansindustri, bygg- och kraftindustri mm. Utveckling av olika sorters innovativa fiber och fiberkomponenter lägger grunden till nya tekniska lösningar och kostnadseffektiva produkter inom ett brett spektrum av applikationer.

Inom Acreo Fiber Optic Center samverkar industri och högskola med Acreo i ett Forskningsprogram för utveckling av generiska teknologier för framtidens fiberteknologiska produkter. Parallellt genomförs ett Tillämpat program där ett eller flera företag går samman i utveckling av nya produkter och lösningar baserade på optisk fiberteknologi.

Se även: Acreo Fiber Optic Center

Om AcreoAcreo är helägt dotterbolag till forskningsinstitutet Swedish ICT Research AB och arbetar med kontrakterad forskning och utveckling. Acreo erbjuder och förmedlar innovativa och värdeskapande tekniklösningar för tillväxt och ökad konkurrenskraft samt bidrar även till nyföretagande.

Acreo har en bred kompetens inom mikroelektronik, optik och kommunikationsteknik. Speciella satsningsområden är Fiberoptik, Bredbandsteknologi, Tryckt elektronik samt Detektorteknologi. Acreo har 140 anställda och verksamheten är förlagd till Kista, Norrköping, Hudiksvall och Jönköping. 

Kontakt:Lars-Erik Nilsson, 08 632 7731lars-erik.nilsson [at] acreo.se