Invisense gör sin första kommersiella installation

14 September, 2016 - 10:41

Invisense, en avknoppning från Acreo Swedish ICT, gör nu sin första kommersiella installation av sin revolutionerande tryckta fuktsensor i en bostadsrättsförening i norra Stockholm. I samband med en omfattande fasadrenovering installerar Invisense mellan 400 och 600 sensorer, och gör byggnaderna ”moisture control enabled”.

– För oss är det här en milstolpe som bekräftar både vår lösning och marknadens behov av densamma, säger Invisense VD Björn Garplind. Men det innebär också starten av Invisense Cloud, vår molntjänst där data från våra sensorer lagras och analyseras.

Fuktsensorn är passiv, vilket innebär att den inte har något inbyggt batteri som behöver bytas. Istället monitoreras sensorn med hjälp av handhållna enheter, och levererar information om den relativa fuktigheten inne i väggarna.

– Vi vill göra fastigheter kontrollerbara för fukt, säger Björn Garplind. Med vår lösning kan fastighetsägare och förvaltare veta med säkerhet att deras fastigheter inte är fuktskadade. Men vi erbjuder också en trygghet för husköpare. Våra sensorer låter besiktningsmän undersöka en fastighet utan förstörande provning, vilket kan spara både tid och pengar.

Produktion och utveckling av den tryckta fuktsensorn har gjorts vid Printed Electronics Arena i Norrköping, ett samarbetsprojekt inom tryckt elektronik mellan Acreo Swedish ICT och Linköpings Universitet.

 

För mer information

Björn Garplind, Invisense
+46 733 800 773
bjorn.garplind [at] invisense.se
www.invisense.se