InviSense - Årets SKAPA-pristagare i Östergötland

8 September, 2017 - 15:50

Årets SKAPA-pristagare 2017 från Östergötland är Björn Garplind och Anders Friberg från företaget InviSense AB, för innovationen passiva tunna fuktsensorermed tillhörande handscanner.

InviSense produkter har utvecklats vid Printed Electronics Arena (PEA) i samarbete med Linköpings universitet och RISE Acreo. I Norrköping finns Printed Electronics Arena Manufacturing (PEA-M), en testbädd för framtagning av prototyper och småskalig produktion inom tryckt elektronik. Bolaget knoppades av från RISE Acreo under 2013.

 

Juryns motivering: InviSense har gjort det svåra enkelt

"Med stort engagemang har man lyckats skapa ett unikt sätt att mäta fukt på. Företaget utvecklar, producerar och säljer extremt tunna passiva sensorer som över tid håller koll på den relativa fuktigheten i byggnadskonstruktioner.

Den patenterade tekniken är trådlös. Data sparas i InviSense molntjänst och skapar helt ny mätdata för analys av fuktutveckling i byggkonstruktioner. Produkten tillverkas på ett mycket kostnadseffektivt sätt genom tryckt elektronik som utvecklats i samarbete med Linköpings universitet och RISE Acreo.

Företaget bildades 2015, produkten släpptes 2016 och har redan nått en internationell marknad. Konceptet som är extremt skalbart, tillverkas i Sverige och är enkelt att exportera. 

InviSense är frukten av det östgötska innovationssystemet från grundforskning hela vägen till spetsig affärsrådgivning och finansieringslösningar, via Linköpings universitet, Printed Electronics Arena, LEAD och Almi."

 

 

Stiftelsen Skapa

SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA och Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond. www.stiftelsenskapa.se 

 

SKAPA-priset

SKAPA-priset är instiftat till minne av uppfinnaren Alfred Nobel. Syftet med priset är att ge stöd åt uppfinnare så att de kan omvandla sina produkter/tjänster till kommersiella möjligheter. Förutom det nationella SKAPA-priset på 550 000 kronor som fördelas till maximalt tre pristagare får de 24 länsfinalisterna vardera 10 000 kronor samt diplom. www.stiftelsenskapa.se 

 

InviSense

InviSense utvecklar och säljer en extremt tunn fuktsensoretikett som mäter RF % (relativ luftfuktighet) inuti byggkonstruktioner utan ingrepp, dvs trådlöst. Med den unika fuktsensorn och Invisenses molnbaserade tjänst kan fastighetsägare nu enkelt mäta, analysera och säkerställa fastigheters relativa fuktighet – och i tid vidta åtgärder.

Invisense produkter har utvecklats vid Printed Electronics Arena i Norrköping i samarbete med Linköpings universitet och RISE Acreo. Bolaget knoppades av från RISE Acreo under 2013. www.invisense.se

 

Printed Electronics Arena

Vid Printed Electronics Arena utvecklas produkter för den uppkopplade världen. Vi skapar elektronik i nya former, från enskilda komponenter till hela system. Med bas i konventionell produktionsteknologi och användning av smarta elektroniska material kan vi utveckla sensorer, prototyper och hybridsystem som kombinerar det bästa av flera världar för många branscher som t.ex. Wearables, IoT, Medtech, Industri 4.0 och smarta förpackningar.

Vi hjälper stora och små företag med rådgivning, teknikutveckling och prototypframtagning och är ett bra bollplank även inom kommersialisering av teknik. www.printedelectronicsarena.com