Innovation & Entrepreneurship International Competition in Shenzhen

12 February, 2018 - 14:21

Andra upplagan av Kinas internationella innovations- och entreprenörskapstävling, Innovation & Entrepreneurship International Competition, hålls i nio städer runt om i världen som är i framkant av den tekniska utvecklingen globalt. De nio städer där deltävlingar arrangeras är Stockholm, London, Berlin, Sydney, Tokyo, Tel Aviv, Silicon Valley, Boston och Toronto och finalen hålls i Shenzhen, Kina.

Tävlingen är en av de största i Kina och attraherar deltagare från hela världen. Sista anmälningsdag för deltagande är 28 februari och deltävlingen i Stockholm äger rum den 26 mars och finalen i Shenzhen sker 9-12 april. Det är första gången en deltävling hålls i Stockholm och tävlingen är en mycket bra möjlighet för svenska företag och innovatörer att få vinna prispengar, hitta investerare och skapa relationer till kinesiska affärspartners och det kinesiska näringslivet. 

Nedan hittar du mer information om tävlingen, processen samt var anmälan görs. Besök även gärna tävlingens officiella webbplats för mer information (på engelska): http://www.itcsz.cn/ 

 

Hur går tävlingen till?

Du deltar i tävlingen genom att skicka in en anmälan (läs nedan om hur detta går till). Din anmälan ska bestå av en beskrivning av affärs-/projektplan innehållandes olika delar, vilka dessa är redogörs i anmälningformuläret som du hittar här. Efter att anmälan skickats in, senast 28 februari, kommer en jury bestående av experter inom olika områden att granska ansökningarna och därefter välja ut de fyra bästa kandidaterna inom de följande fem branscher/teknikområden:

Detta innebär att 20 kandidater, fyra från varje bransch, kommer att kallas till deltävlingens final. Kandidaterna tävlar då på plats i Kista, Stockholm den 26 mars genom att presentera sina affärs-/projektplaner för juryn (15 minuters pitch som består av tio minuter för presentation och fem minuter för frågor). Juryn kommer därefter att rangordna de bästa tävlingsbidragen utifrån ett poängsystem för första, andra och tredje pris. De två bästa tävlingsbidragen från varje bransch från deltävlingen i Stockholm kommer att kvalificera sig till den internationella finalen i Shenzhen och delta på plats den 9-12 april*.

(*Resekostnaderna för finalisterna som deltar i Shenzhen betalas av arrangören, för max två personer per tävlingsbidrag.) 

 

Priser och investeringsmöjligheter

För att uppmuntra fler entreprenörer att delta i utvecklingen av innovation och entreprenörskap i Shenzhen är den totala investerade prissumman för denna internationella tävling RMB 10,91 miljoner yuan. En enskild deltagare har möjligheten att få en total prissumma på RMB 1,4 miljoner yuan (ca 178 300 euro), dvs. om man vinner två deltävlingar och finalen.

Första pris i deltävlingen i Stockholm (Overseas Divisions Competition) är RMB 100 000 (ca 12 800 euro) och första priset till vinnaren av hela tävlingen är RMB 1 000 000 (ca 128 300 euro). Nedan ser du prissummorna som kommer delas ut baserat på placering och deltävlingsmoment.

Utöver möjlighet att få prispengar vid ett framgångsrikt deltagande är deltagande i tävlingen en bra möjlighet för att komma i kontakt med det kinesiska näringslivet och möta potentiella kinesiska investerare. 

Ett antal kända investeringsinstitut är kopplade till tävlingen och utgör en innovations- och investeringskapitalpool på totalt RMB 20,9 miljarder yuan (cirka 2,7 miljarder euro) som gör portföljinvesteringar i projekt som är framgångsrika i tävlingen.

Investerare från Shenzhen kommer att genomföra olika typer av aktiviteter under tävlingarna och de deltagande företagen ges möjlighet att träffa dessa. Utöver möjligheten att få träffa investerare i samband med tävlingen kommer två banker att erbjuda olika former av finansiella lösningar som exempelvis “Investment & Financing Loan” och "Talent Loan". 

 

Anmälan

Vem kan delta i tävlingen? 

Tävlingen är öppen för alla företag och det finns inga begränsningar sett till företagets mognad, omsättning, storlek etc. Det är även möjligt att delta i tävlingen utan att ännu ha registrerat ett bolag om man har en teknisk innovation som man vill delta med. De kriterier som måste uppfyllas av deltagare är följande delar:  

 • Vara grundare av de innovationer och affärsplaner som ni ska presentera;
 • Ha fullständigt ägande av alla rättigheter relaterade till produkten, tekniken och patent samt inte vara involverad i någon rättslig konflikt med någon annan person/företag gällande er produkt/innovation. Anta fullt ansvar som orsakats av eventuella överträdelser.
 • Inte ha vunnit pris i tidigare Innovation & Entrepreneurship International Competition.

Sista anmälningsdag är den 28:e februari. Anmälan görs på följande webbsida: http://apply.itcsz.cn/elogin-stockholm2018-en 

På webbsidan ovan hittar ni anmälningsformuläret som förklarar vilken information er anmälan ska innehålla. Anmälan ska skrivas och skickas in på engelska. 

 

Om Shenzhen

Shenzhen, en kinesisk stad belägen nära Hong Kong, är den mest innovativa staden i Kina. Över 350 högteknologiska börsnoterade företag är baserade i Shenzhen och staden är hem för ett antal högteknologiska ledande koncerner, som exempelvis Huawei, ZTE, Tencent, DJI, etc. Dessutom tillhör Shenzhen den särskilda ekonomiska zonen i Kina och är därför mycket öppen för utländska företag och partners. Läs mer om Shenzhen på tävlingens hemsida.

 

Arrangörer och samordnare för deltävlingen i Stockholm:

 • Shenzhen Municipal People's Government
 • Shenzhen Human Resources and Social Security Bureau
 • Shenzhen Baoan District People's Government
 • Shenzhen Municipal Commission of Science and Technology Innovation
 • China-Europe Innovation Center
 • Royal Institute of Technology(KTH)
 • Research Institutes of Sweden(RISE Acreo)
 • Invest Stockholm
 • PhotonicSweden
 • STING

 

Information about the competition in English:

The 2nd China (Shenzhen) Innovation & Entrepreneurship International Competition

The 2nd China (Shenzhen) Innovation & Entrepreneurship International Competition has been officially launched on December 1, 2017. Directed by Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China and State Administration of Foreign Experts Affairs of People's Republic of China.

The competition is open for registration to February 28, 2018. The China (Shenzhen) Innovation & Entrepreneurship International Competition is one of the largest international competitions in China and attracts hundreds of thousands of talents all over the world. It is a very good opportunity to connect with Chinese partners and to explore the Chinese economic and market policies.

The following five industries will be in focus during the competition: Electronics, Life Sciences, Advanced Manufacturing, Materials & Energy, Internet. 

Visit the official website for the competition: http://www.itcsz.cn/ 

 

Where

There will be nine overseas competitions in these cities: Sydney (Australia); Toronto (Canada); Berlin (Germany); Tel Aviv (Israel); Tokyo (Japan); Stockholm (Sweden); Boston (USA); Silicon Valley (USA) and London (England). The winners from these cities will then compete in the final held in Shenzhen, China. 

When

Application deadline is on February 28th and the Division Competition in Stockholm will be held at March 26th. The finals will take place in Shenzhen between April 9th and April 12th. (Travel subsidies will be provided by the Organizing Committee to the finalists who come to Shenzhen for the Finals - maximum two persons for every project.)

How

Overseas Division Competitions are divided into two rounds. In the first round, experts are going to review projects by reading the applications recived from different candidates. The top four candidates are going to be selected out from every industry (Electronics, Life Sciences, Advanced Manufacturing, Materials & Energy, Internet) in accordance with scores to enter the Overseas Division Finals. 

In the second round, a total of 20 candidates, four per each industry, will be called to the Overseas Division Finals where a panel of experts will review the projects. Candidates are going to compete live in Kista (Stockholm) March 26th by presenting their project to the expert panel (15 min pitch talk: 10 min presentation and 5 min Q&A).

Winners of the first, second, and third prizes are going to be ranked in accordance with scores. Top two candidates of each industry are going to be qualified into the Industrial Finals, meaning that a total of ten candidates from the Division Competition in Stockholm will be will qualify for the final in Shenzhen. 

 

Prize and investments opportunities

In order to encourage more entrepreneurs to participate in the upsurge of innovation and entrepreneurship in Shenzhen, the bonus of this International Games is 10.91 million yuan. An individual player will have the opportunity to get a total bonus of RMB 1.4 million yuan.

The first prize in the Overseas Division Competitions is RMB 100,000 (approximately € 12,800) and the first prize to the winner of the whole competition is RMB 1,000,000 (approximately € 128,300). 

Led by a number of well-known investment institutions directly match with the competition, which forms an innovation and investment capital pool of total RMB 20.9 billion yuan (approximately € 2.7 billion) that makes portfolio investment for outstanding projects of the competition. 

Investors from investment institutions in our city will carry out project docking activities during the sub-competitions.

All participating projects can gain investment opportunities of social capital through the investment docking service platform of the competition.

Two banks will be selected to carry out various forms of financial service solutions such as “Investment & Financing Loan” and “Talent Loan”.

 

Application Procedure and Deadline

Who can apply? 

 • Be those who have innovation achievements and business plans;           
 • Have no dispute of property rights about projects, otherwise participants will be responsible for related tort;
 • Be those who had not won prizes in previous domestic or International Innovative & Entrepreneurial Competitions of Shenzhen.    

Submission deadline: February 28th 2018.   

Online application: http://apply.itcsz.cn/elogin-stockholm2018-en 

 

About Shenzhen

Shenzhen, next to Hong Kong, is the most innovative city in China. Over 350 high-tech listed companies are based in Shenzhen as well as it is home to a number of high-tech leading group, i.e. Huawei, ZTE, Tencent, DJI, etc. In addition, Shenzhen is the Special Economic Zone in China and is very open to overseas companies and partners. More about Shenzhen.

 

Organizers

Guider:

 • Shenzhen Municipal People's Government

Stockholm Division Hosts:

 • Shenzhen Human Resources and Social Security Bureau
 • Shenzhen Baoan District People's Government
 • Shenzhen Municipal Commission of Science and Technology Innovation

Stockholm Division Organizer:

 • China-Europe Innovation Center

Stockholm Division Cooperator:

 • Royal Institute of Technology(KTH)
 • Research Institutes of Sweden(RISE Acreo)
 • Invest Stockholm
 • PhotonicSweden
 • STING