Industriell IT i fokus på RISE & Shine

8 February, 2016 - 15:45

Runt 80 personer från industri och myndighet kom för att förkovra sig i ämnet Industriell IT - Industriell IT revolutionerar den globala industrin. Vad händer i Sverige? på RISE frukostseminarium med Swedish ICT som värd.

Hur kommer framtidens globala industrilandskap att se ut? Vilka kompetenser krävs och vad behöver Sverige göra för att ligga i topp som digital industrination? Fem talare från industri-och forskningsvärlden svarade på frågorna och gav en spännande bild av framtiden.

En forskningsstudie av Kairos Future visar att det finns tre revolutioner idag: teknikrevolutionen, utvecklingsrevolutionen och tankerevolutionen. Vi går från enskilda produkter till hela ekosystem. Från linjärt tänkande till cirkulärt. Sveriges stål- och skogsindustri handlar idag mer eller mindre om att återvinna. Revolutionerna speglas i flera banbrytande forskning- och utvecklingsprojekt som pågår nu, där industrin kan effektiviseras på ett mer säkert och miljövänligt sätt, men fortfarande med slutanvändaren i åtanke.

Ett exempel på ett sådant projekt presenterades av Pär Johansson från Acreo Swedish ICT.  Det bygger på beröringsfri kemisk analys, där man med hjälp av laser och spektral analys kan se vilka ämnen som skrot innehåller. En sådan automatisk och precis metall-sortering på återvinningsstationer sparar både pengar och gynnar miljön. Metoden som används heter LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) och är utvecklat av Acreo i nära samarbete med Swerea KIMAB.

Ett annat exempel på projekt är den uppkopplade trädgården. Där trädgårdsprodukterna talar med varandra och med ägaren för att uppnå den finaste trädgården eller parken. Ett tredje exempel är ett framtida 5G nät i gruvor med målet att allt gruvarbete sker ovan jord. Produktiviteten skulle öka, men aldrig på bekostnad av säkerheten.  

Tekniker som används är augmented reality (förstärkt verklighet), virtual reality, smarta ljud och artificiell intelligens. Tekniker som funnits i decennier, men är på väg att bli standarder. Kompetensen för dessa tekniker finns i Sverige, men det finns också en viss rädsla för en hel-automatisering av processindustrin jämfört med i exempelvis Asien. Sverige ligger i framkant vad gäller kopplingen ingenjörskonst och design, och att sätta användaren i fokus. Men Asien har kommit långt vad gäller mobila nät och implementering av ny teknik, såsom robotar. 

Nackdelarna med den raketsnabba utvecklingen är svåra att förutspå, såsom öppna mobila nät och helautomatiserade industrier, men det finns tydliga utmaningar – till exempel hur man ska få utbildningssystemet att gå i takt med den digitala utvecklingen. Det finns i alla fall ett som är säkert, ingenjörsyrket har gått från nördigt till coolt. Och det är en bra språngbräda.

 

 

Läs mer

Presentationer och mer material för nedladdning hos ri.se

Frukostseminarium RISE & Shine - Tema Industriell IT