IMCG: Digitala proffset Darja Isaksson faciliterar workshop om IoT och miljödata i Göteborg

8 March, 2017 - 09:09

Hallå där Darja Isaksson, ledamot i regeringens Nationella innovationsråd och digital strateg, som leder workshopen den 8 mars med en av Sveriges åtta IoT-hubbar, LoV-IoT i Göteborg.

Vad händer på onsdag?
– Fokus för dagen är strategi för miljöövervakning och Internet of Things. Gruppens deltagare som har en spännande bredd och kunnande kommer bland annat att diskutera vilken nytta som kan skapas med miljödata för medborgare, för staden och för landet Sverige.

Vilka är dina förhoppningar med dagen?
– Eftersom vi har lyxen att ha såpass lång tid som en heldag tillsammans, hoppas jag att diskussionerna kommer att resultera i ett antal spetsiga förslag på hur man kan maximera nytta av det som just nu görs i Göteborg, men också i andra kommuner som är representerade.

Hur kan Sverige behålla sin plats på kartan inom innovation och digitalisering?
– Vi har styrkor i form av en digitalt väldigt mogen befolkning och en väl utbyggd infrastruktur på plats. Generellt tror jag också att vi som nation är ganska förändringsbenägen. Vår relativt höga tilltro till varandra och vårt gemensamma är en enorm tillgång. Men för att kunna dra större nytta av det, behöver vi nu ganska snabbt vänja oss vid att både tänka större (globalt) och investera i en del grundläggande förutsättningar där andra länder gått före.  Vi är inte vana att tänka utanför våra organisations- och kommungränser, det behöver vi definitivt öva på.

På vilket sett bidrar digitaliseringen till ett mer hållbart samhälle?
– På många olika sätt, om vi använder den rätt. Exempelvis genom att effektivisera alltifrån transportflöden till energiförbrukning, men också genom att skapa helt nya möjligheter till transparens och dialog i samhället.

 

Läs hela intervjun på IMCG

Läs mer om Sensors & Actuators på RISE Acreo