Idéplattform för tryckt elektronik i Sveriges radio

26 March, 2014 - 18:10

Printed Electronics Arena lanserade i veckan en ny idéplattform för tryckt elektronik. Läs mer om plattformen och hur vi söker nya idéer här.

Lyssna på Sveriges Radios intervju med Acreos Tommy Höglund