Hälsans nya verktyg blir en del av Swedish ICT

25 August, 2014 - 14:38

Nu växlar den östgötska innovationsmiljön Hälsans nya verktyg upp till nationell nivå och blir en del av Swedish ICT.

I takt med att allt fler blir allt äldre finns en stor samhällsutmaning för sjukvård och omsorg att leverera vård och omsorg på ett kostnadseffektivt sätt med bibehållen eller ökad livskvalitet för individen. Ehälsa och IKT (informations- och kommunikationsteknik) är ett kraftfullt verktyg i att möta den utmaningen. Med samgåendet får Hälsans nya verktyg och dess medlemmar mer resurser, större nätverk och ett starkt varumärke i ryggen.

– Vi är väldigt glada för samgåendet. Tillsammans blir vi en ännu starkare drivkraft i att skapa, och implementera, e-hälso-lösningar för framtidens hälso- och sjukvård, säger Mona Jonsson, vd Hälsans nya verktyg.

Swedish ICTs affärsområde eHälsa får genom HNV en kraftfull förstärkning och värdefulla nätverk av företag och beställare inom E-hälsa och distribuerad vård- och omsorg, regionalt, nationellt och internationellt.

– Sverige har stora möjligheter att stärka sin roll i utvecklingen av eHälsa och därmed öppna upp en helt ny marknad för tjänster och produkter, säger Per-Olof Sjöberg, Affärs- och Innovationsområdeschef eHälsa Swedish ICT.

Hälsans nya verktyg har under åren positionerat sig som en av Europas ledande aktörer inom IKT för äldre och stod förra året värd för AAL Forum, som är den största europeiska konferensen inom teknikstöd för äldre.

- Vi har en stark beställarkompetens och en ambition att ta täten i omvärldsbevakningen på området, avslutar Mona Jonsson.

Läs hela pressreleasen

Läs om Hälsans Nya Verktyg