Göteborgs stad: Så påverkar bygget av Västlänken luft- och vattenkvaliteten – Göteborgs Stad satsar på digital miljöövervakning

8 December, 2016 - 12:57

Hur ren är luften på din väg till skola eller jobb? Nu drar projekt Luft och Vatten med Internet of Things (LoV-IoT) i gång i Göteborg. Projektet kommer bland annat mäta hur luftkvaliteten påverkas under bygget av Västlänken – målet på sikt är en tjänst där göteborgarna enkelt kan se hur bra luften är just där de själva är.

IoT Sverige har valt ut Göteborgs Stad som en av åtta hubbar i Sverige för att bli ledande på att använda Internet of Things (IoT) för innovativ samhällsutveckling. Programmet är en flerårig satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas, där hubbarna kan ansöka om medel för att lösa samhällsutmaningar med IoT.

Göteborgs Stads fokus i projektet är övervakning av luft och vatten.

– Projektet är ett utmärkt tillfälle att utveckla miljöövervakningen med smarta instrument, dessutom tillsammans med partners som har stort kunnande inom området, säger Erik Bäck, enhetschef på miljöförvaltningen, Göteborgs Stad.

Läs hela nyheten på goteborg.se

Mer information

Sensors & Actuators på Acreo

Urban Life på Swedish ICT