Fyra bolag med starka kopplingar till RISE Acreo till final i Serendipity Challenge 2017

15 June, 2017 - 11:16

Inte mindre än fyra företag med starka kopplingar till RISE Acreo finns med bland de 50 bolag som tagits ut till finaldagarna i The Serendipity Challenge, Sveriges största entreprenörstävling för startup- och tillväxtbolag. Bolagen är Ascatron, DP Patterning, Epishine och Invisense. Finaldagarna äger rum under Almedalsveckan i Visby den 3-5 juli.

– Att den teknik och forskning som bedrivs på Acreo bidrar till att nya spännande teknikbolag skapas och dessutom uppmärksammas befäster relevansen i vårt uppdrag som hårdvarunära forskningsinstitut, säger Peter Björkholm, VD vid RISE Acreo. Han fortsätter: "Vi är stolta över att kunna stötta i arbetet med att gå från idé till att erbjuda marknaden hållbara och resurseffektiva produkter och tjänster, något som vår tid både behöver och efterfrågar".

Tre av fyra av de nominerade bolagen arbetar inom området tryckt elektronik, där RISE Acreo är världsledande. I Norrköping finns Printed Electronics Arena (PEA) som drivs i samarbete med Linköpings universitet. Här finns också Printed Electronics Arena Manufacturing (PEA-M), en testbädd för framtagning av prototyper och småskalig produktion inom tryckt elektronik. Tommy Höglund är ansvarig för Printed Electronics Arena:

– Vi är såklart väldigt stolta över att bolag med så starka kopplingar till PEA och PEA-M uppmärksammas på det här sättet. Det hjälper till att sätta både RISE Acreo, Norrköping och region Östergötland på den internationella kartan.

 

 

Ascatron

Ascatron utvecklar nästa generations kiselkarbid-baserade halvledare. Deras teknik reducerar effektivt de energiförluster som är förknippade med elektriska transformatorer, som med konventionell teknik kan uppgå till 20 %. Att transformera elektricitet är en nödvändighet för att möjliggöra varvtalsreglering i elmotorer och optimal strömförsörjning till samhällstjänster så som vindkraftverk, solceller och tåg. Försäljning sker primärt genom partnerskap och för att adressera den strategiskt viktiga kinesiska marknaden, som utgör 40%, har de etablerat ett säljbolag i Shenzhen.

Ascatron knoppades av från RISE Acreo i september 2011. www.ascatron.com

 

DP Patterning

Flexibla Kretskort (FPCB) finns idag överallt och kommer att bli allt vanligare i och med utvecklingen av IoT. DP Patterning har utvecklat ett banbrytande verktyg för att miljövänligt och effektivt tillverka flexibla kretskort i en mekanisk process. Marknaden för FPCB är en mångmiljardmarknad men som gör ett stort avtryck i miljön på grund av att kretskort tillverkas i kemiska processer med hög energiförbrukning och ingen återvinning. Den låga driftskostnaden ger en kostnadsbesparing på upp till 75 % och minskar ledtiderna från veckor till timmar. En egen produktionsanläggning etableras under 2017.

Utvecklingen av DP Patternings metod startade som ett examensarbete på RISE Acreo, och maskinerna har utvecklats inom ramen för Printed Electronics Arena, RISE Acreos världsledande arena för tryckt elektronik i Norrköping. www.dppatterning.com

 

Epishine

Epishine utvecklar resurseffektiva och billiga solceller. Till skillnad från konkurrenter har Epishine, baserat på mångårig forskning inom organiska solceller, lyckats utesluta ämnen som indium och silver tack vare sin unika och skalbara tillverkningsprocess. I nuläget överväger de två tänkbara marknader; solpaneler för den afrikanska marknaden och millimetertunna, böjbara och formbara solceller för strömförsörjning av internet of things-enheter.

Epishines produktionsanläggning finns vid Printed Electronics Arena i Norrköping och har i dagsläget en kapacitet på cirka 20 000 kvadratmeter solceller per år. www.epishine.se

 

Invisense

Invisense utvecklar och säljer en extremt tunn fuktsensoretikett som mäter RF % (relativ luftfuktighet) inuti byggkonstruktioner utan ingrepp, dvs trådlöst. Med den unika fuktsensorn och Invisenses molnbaserade tjänst kan fastighetsägare nu enkelt mäta, analysera och säkerställa fastigheters relativa fuktighet – och i tid vidta åtgärder.

Invisense produkter har utvecklats vid Printed Electronics Arena i Norrköping i samarbete med Linköpings universitet. Bolaget knoppades av från RISE Acreo under 2013. www.invisense.se

 

Om Printed Electronics Arena

Vid Printed Electronics Arena utvecklas produkter för den uppkopplade världen. Vi skapar elektronik i nya former, från enskilda komponenter till hela system. Med bas i konventionell produktionsteknologi och användning av smarta elektroniska material kan vi utveckla sensorer, prototyper och hybridsystem som kombinerar det bästa av flera världar för många branscher som t.ex. Wearables, IoT, Medtech, Industri 4.0 och smarta förpackningar.

Vi hjälper stora och små företag med rådgivning, teknikutveckling och prototypframtagning och är ett bra bollplank även inom kommersialisering av teknik. www.printedelectronicsarena.com

 

Läs mer om The Serendipity Challenge på theserendipitychallenge.se