Fiber Optic Valley och FindIT coachar industriföretag mot digitala framgångar

3 May, 2017 - 15:24

Fiber Optic Valley och FindIT kan nu erbjuda hjälp till små och medelstora industriföretag i primärt Gävleborg som vill inleda eller fortsätta sin digitaliseringsresa. Detta är möjligt då man tillsammans, som en av tio aktörer i landet, har fått förtroendet och finansiering av Tillväxtverket för att jobba med coachning av företag som vill öka sin användning av digital teknik. Arbetet med detta kommer att ske under namnet KickStart Go – Sydöstra Norrland.

De företag som inte hänger med när andra digitaliserar sina verksamheter riskerar att hamna på efterkälken och slås ut. Målet för KickStart Go är att fler små och medelstora industriföretag ska bli bättre på att utnyttja möjligheterna med digital teknik oavsett vart på digitaliseringsstegen man befinner sig. För företagen innebär detta att man får stöd och möjlighet att utifrån sina egna specifika behov hitta lämpliga områden för digitalisering. Fiber Optic Valley och FindIT har inom ramen för KickStart Go som mål att stödja minst 35 företag i deras digitala transformation, primärt i Gävleborgs län.

–  Nu har vi förutsättningar att bli konkreta, specifika och handfasta i vårt stöd till företagen när det kommer till digitalisering. Ett företag kanske har behov av att köpa in digitala verktyg som stödjer deras verksamhet och behöver coachning för att få hjälp med att välja, selektera eller utvärdera nya leverantörer för detta. Hos ett annat företag kanske behovet ligger mer i att hitta nya affärsmodeller eller kompetensutveckling, säger Ola Wallberg, affärsområdesansvarig Fiber Optic Valley.

KickStart Go som en del i Digitaliseringslyftet

Digitaliseringslyftet är ett initiativ från Tillväxtverket med fokus på industriföretag och industrinära tjänsteföretag, satsningen är en del av regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri. Under 2017 och 2018 är tanken att fler än 300 små och medelstora industriföretag i hela landet ska erbjudas coachning för att öka användandet av digital teknik.

Redan etablerade kontakter med företag ger snabbare startsträcka

Båda aktörerna har redan etablerade och nära kontakt med företag inom målgruppen sedan satsningen KickStart Digitalisering och vet att den här sortens stöd är efterfrågat.

–  Företagen är medvetna och har förstått att det är dags förändring. Man ser fördelar av digitalisering på olika plan men många är osäkra på hur man tar första steget eller hur man kommer vidare från där man är. Nu kan vi ge dem expertkunskaper och coacha dem mot nya affärsmodeller, ny teknik eller digitalt mind-set helt beroende på vad de själva behöver. Nu är det bara att öka takten och köra på, säger Pär-Erik Martinsson, projektledare FindIT.

Frågor och funderingar kontakta

Ola Wallberg, affärsområdesansvarig Fiber Optic Valley,
Ola.wallberg [at] fiberopticvalley.com,
073-094 92 99

Britta Haag, Processledare FindIT,
britta.haag [at] findit-solutions.se,
026-24 17 57

 

Om Fiber Optic Valley

Fiber Optic Valley initierar och inspirerar till nya samarbeten för en digital samhällsutveckling. Vi är länken mellan, forskningen, marknaden och olika finansiärer. Vi sammanför människor med varandra, behov med lösningar, idéer med problem och pengar med innovationer. Verksamheten drivs med utgångspunkt i Hudiksvall/Gävle/Sundsvall. Från och med 1 jan 2017 är vi en del av forskningsinstitutet RISE Acreo. Till våra finansiärer räknas Hudiksvalls kommun, Region Gävleborg och Tillväxtverket. www.fiberopticvalley.com

 

Om FindIT

FindIT hjälper små- och medelstora företag i Gävleborg och Dalarna att stärka sin konkurrens- och innovationskraft och att nå en större marknad. Det gör vi bland annat genom att driva nätverk och samordna eller driva projekt. Vi fungerar som en katalysator i utvecklingsprocesser och som en kopplingsdosa mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. FindITs finansiärer är Sandvikens kommun, Region Gävleborg, Region Dalarna och Tillväxtverket. www.findit-solutions.se