Få bukt med fukt

25 May, 2016 - 09:11

Fuktskador kan kosta många miljoner. Onödiga fuktskade-renoveringar ännu mer. Men nu går det att ta reda på om en byggnad är, eller på väg att fuktskadas med hjälp av en fuktsensor framtagen av Invisense och Acreo Swedish ICT.

Förvaltningsmyndigheten Boverket har fastställt att många miljarder läggs på att renovera fuktskador årligen. Ett sätt att minska den kostnaden är att bygga in sensorer som mäter fuktigheten i fastigheter och en bedömning kan göras om renovering krävs eller inte. Under ett par år har Invisense, ett avknoppningsföretag till Acreo, tillsammans med Acreo, utvecklat sensorn som nu är redo för att implementeras i verkliga miljöer. Björn Garplind, vd på Invisense, säger:

– Vi kan efter en grundlig behovsanalys konstatera att marknaden för den här typen av sensorer är stor. Ingen vill lägga pengar på att laga fuktskador.

Fuktsensorn, cirka 0,5 mm tjock och gjord av ett aluminiumbelagt plastextrat där man trycker elektronik på. Resultatet blir en riktigt tunn etikett ca 6 x 6 cm i fyrkant och fungerar i de flesta byggmaterial såsom gips, trä, betong m.m. Den monteras vid nybyggnation eller renoveringar och placeras i väggar, under mattor, m.m. för att avläsas trådlöst.

Sensorerna tillverkas för närvarande på Acreos forskningslaboratorium Printed Electronics Arena Manufacturing, där även testerna genomfördes med goda resultat. Målet nu är att förfina dem ytterligare och sedan påbörja industriell produktion för att leverera till de första kunderna. De ska installeras under augusti 2016. Bland de som köper hör bland annat ett hotell i Västerås, en skola i Sturefors och bostadsrätter i Örebro. Garplind säger:

– Vi har även kommuner som ser en sådan funktion som en nödvändig del i byggnadskonstruktionen för att säkerställa hållbarhet och god inomhusmiljö.

De två entreprenörerna i Invisense, Björn Garplind och Anders Friberg, spår en ljus framtid och har redan fått produktförfrågningar. Målet är att ha en närliggande lokal för produktion med ambitionen att ge tillbaka till den svenska välfärden.

– Nu ska vi titta på vilka resurser som behövs, från tillverkning till sälj och administration. Vi vill kunna erbjuda ett komplett paket, inklusive gränssnittet för att kunna analysera all mätdata som sensorn ger, säger Garplind.

Men det finns konkurrens. Bland annat i form av en så kallad aktiv fuktsensor som varnar om fukt, men den är både dyr och har kort hållbarhet.

– Vår fuktsensor håller länge och kommer att ha ett attraktivt pris.

Garplind tror ändå på att samarbeta snarare än att konkurrera.

– Marknaden är så pass stor att vi kan alla få plats och dra nytta av varandras kompetenser. I slutänden handlar det om samhällsnytta – att tillsammans skapa en bättre miljö i hem och skola och att kommuner med flera, ska kunna lägga pengar på viktigare saker.

För mer information

Björn Garplind, Invisense
 +46 733 800 773
bjorn.garplind [at] invisense.com
www.invisense.com

LÄS mer

Acreo Spinoff, Invisense, recieve new funding for revolutionary measuring tool