etn.se: Handboken som ska lyfta branschens konkurrenskraft

13 October, 2017 - 17:23

Den ska hjälpa allt från inköpare på produktägande företag till utvecklare och tillverkare att prata samma språk för att undvika missförstånd och därmed höja kvaliteten på slutprodukten. 

Den första versionen av ”Smartare Elektronikhandboken – kommunicera lätt och rätt med dina partners!” ska lanseras före årets slut men arbetet med nästa version kommer sannolikt att starta innan dess.
– Det är många nya aktörer som kommer in i värdekedjan med innovationer från helt nya verksamheter. Det gör handboksprojektet extra aktuellt, säger Maria Månsson, ordförande i Smartare Elektroniksystems Värdekedjaråd och tills nyligen även branschföreningens ordförande.

Och hon tillägger:

– Vi som varit i branschen länge kan också förbättra oss även om vi är duktiga redan idag.

Arbetet att ta fram handboken har inte tagit mer än ett halvår. Det första mötet hölls den 20 januari för att sätta ramarna för innehållet.

– Efter mötet hade vi 160 ”notisar” kvar med idéer på det vi ville ha med, säger Mats Andersson, processledare för bokprojektet som finansierats av Vinnova och ingår i innovationsprojektet Smartare Elektroniksystem.

Det praktiska arbetet har gjorts av experter från Eskilstuna Elektronikpartner, Frikab, Inission, Note, NCAB Orbit One, Atlas Copco, Mycronic, Elektronikkonsult, Prevas, ÅF, Acreo, Swerea och Svensk Elektronik. Tillsammans har de lagt mellan 800 och 1000 timmar på att ta fram den 60-sidiga handboken, ett arbete som varit helt ideellt.

Läs hela artikeln på etn.se.

 

Läs mer om Smartare Elektroniksystem här.