etn.se: GE dubblerar effekttätheten under skalet

14 November, 2017 - 13:00

Med en mycket hög spänning går det att avskilja partiklar från ett gasflöde. Tekniken används för att rena rökgaser inom processindustrin. I Växjö utvecklar General Electric kraftaggregat som skapar spänningen på runt 100 kV. Inom kort ska en första variant med transistorer och dioder i kiselkarbid introduceras på marknaden. Dioden är svenskutvecklad.

– Vi räknar med att kunna hantera dubbelt så mycket effekt i det nya kraftaggregatet jämfört med vad vi gör med kisel vid samma storlek på aggregat. Likaså räknar vi med att halvera förlusteffekten, säger Per Ranstad, på GE Power Sweden.

För att rena en rökgas används ett elektrostatiskt filter uppbyggt av många elektrodsystem. En hög likspänning mellan elektroderna skapar en så kallad korona­urladdning som laddar partiklarna i gasflödet och sedan låter det elektriska fältet driva partiklarna så att de skiljs av.

Ett filter kan vara uppbyggt av tio till 50 elektrodsystem. Alla har sitt eget kraftaggregat, som kan skapa en spänning på runt 100 kV och en effekt på i storleksordningen 100 kW.

Inom detta område är komponentutbudet begränsat, så Växjöteamet har sedan flera år tillbaka utvecklat dioder tillsammans med RISE Acreo, som konstruerat chipet, och Ascatron som tillverkar. Det handlar om de dioder på 10 kV som svenska Ascatron lanserade i september i år, som nu är testade och klara.

 

Läs hela artikeln på etn.se